Wiadomości
  • Register

prasa miedzywojenie info

Gazety z okresu międzywojennego, informacje o książkach, archiwach i stronach internetowych, związanych z Wołyniem, można znaleźć na stronie http://lodomeria.weebly.com/

 

 

Można tu znaleźć m.in. przewodnik «Państwowe Archiwum w Obwodzie Wołyńskim» oraz informatory «Katalog Ksiąg Metrykalnych Państwowego Archiwum w Obwodzie Wołyńskim (1600–1933)», «Państwowe Archiwum w Obwodzie Wołyńskim: ewidencje z adnotacjami. Zbiory z okresu do 1939 roku», «Państwowe Archiwum w Obwodzie Wołyńskim: ewidencje zbiorów organów i organizacji Komunistycznej Partii Ukrainy (1939–1991)».


Autorzy lodomeria.weebly.com podają także listę polskich stron internetowych, zawierających informacje o Wołyniu lub umożliwiających poszukiwanie członków rodziny. Są tu m.in. linki do stron Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, «Genetyka–Genealodzy», «Metryki. Wołyń (XIX-wieczne metryki z Wołynia)», «Strony o Wołyniu», «Wołyń – pamiątki polskich czasów», «Herbarz Polski», «Wołyń naszych przodków». Podano także ukraińskie strony: «Zrehabilitowani przez historię», «Historia miast i wsi Ukraińskiej SRR», oraz rosyjskie: «Memorial» і «Gerbownik».


Uwagę czytelnika z pewnością przyciągnie prasa ukazująca się w okresie międzywojennym, w języku ukraińskim i polskim. Tytuły te są dostępne w postaci plików pdf lub DjVu. Znajdziemy tu czasopisma: «Ziemia Wołyńska», «Wołyńskie Wiadomości Rzemieślnicze», «Громада», «Gromada Wołyńska», «Наш голос», «Наш шлях», «Kresy», «Życie Wołynia», «Młoda Wieś», «Dziennik Wołyński», «Goniec Wołyński», «Kurier Wołyński» i in. Niektóre tytuły są reprezentowane przez jeden czy kilka numerów, inne – poprzez liczniejszy zbiór.


Czytelnikom proponuje się także listę książek, katalogów i materiałów konferencji naukowych dotyczących historii Wołynia, które ukazały się w XXI wieku.


ВМ