Wiadomości
  • Register

Szack Wlodawa 1

We wtorek 26 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego podpisane zostało porozumienie o współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z ukraińską Gminą Szack i Rejonem Szackim.

 

 

 

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński witając zaproszonych gości podkreślał, jak ważne jest to wydarzenie: «Dzięki podpisaniu tego porozumienia będziemy mogli pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na realizację wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina».

Podpisane porozumienie zakłada współpracę samorządów w dziedzinie oświaty, kultury, gospodarki turystyki i sportu. Jest to pierwsza umowa międzynarodowa określająca warunki współpracy włodawskiego samorządu z partnerami zagranicznymi. W najbliższym czasie podpisane zostaną kolejne porozumienia.

W spotkaniu, w trakcie którego podpisane zostało porozumienie o współpracy uczestniczyli wszyscy radni obecnej kadencji z Przewodniczącym Rady Miejskiej we Włodawie Tomaszem Korzeniewskim, Sekretarz Włodawy Krzysztof Małecki, oraz kierownicy wydziałów. Stronę ukraińską reprezentowali Igor Korolczuk – Przewodniczący Administracji Szackiej, Serhij Karpuk – przewodniczący Szackiej Rejonowej Rady, Serhij Winniczuk – Wójt Szacka, Nina Wirowicz – Dyrektor Domu Kultury w Szacku.
 
Źródło: www.podlasie24.pl