Wiadomości
  • Register

Z okazji 135. rocznicy urodzin znanego architekta i działacza społecznego Serhija Tymoszenki w Łucku otwarto tablicę pamiątkową. Wydarzenie miało miejsce 5 lutego.

Tablica została umieszczona na budynku przy ulicy Jaroszczuka 16 (w okresie międzywojennym – ulica Matejki 26). Budynek ten został wybudowany według projektu architekta. Serhij Tymoszenko mieszkał w nim w latach 1934–1939.

Krajoznawca, kierownik Oddziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Kultury Rady Miasta Łuck Petro Tronewycz powiedział, że kilka dni przed otwarciem tablicy, niestety trzeba było zmywać graffiti na tym budynku, używając bardzo drogich rozpuszczalników.

«Serhij Tymoszenko projektował budynki, cerkwie, dworce. Jest jednym z prekursorów ukraińskiego modernizmu w architekturze. Kiedy projektował budynki w Łucku, miasto leżało w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Swoimi budowlami kształtował ukraińskie środowisko» – powiedział Petro Tronewycz.

W Kowlu Serhij Tymoszenko pracował nad projektem dworca kolejowego. Według jego projektów zbudowano 19 dworców, a także znane budynki Jurkewycza i Ławrentijewa w Kijowie oraz Popowa i Bojka w Charkowie.

Architekt brał aktywny udział w ruchu rewolucyjnym. W 1917 r. został powołany na członka Ukraińskiej Centralnej Rady i na przewodniczącego Zjazdu Rolników Ukrainy Słobodzkiej. Był jednym z pomysłodawców założenia Ukraińskiego Instytutu Architektury w Kijowie. Później obejmował stanowiska inspektora i ministra dróg Ukraińskiej Republiki Ludowej. W latach 1928–1929 pracował jako rektor Ukraińskiej Akademii Gospodarczej w Poděbradach (Czechosłowacja).

W latach 1930–1939 Serhij Tymoszenko mieszkał w Łucku. Pracował jako główny architekt budownictwa rolnego na Wołyniu. Zaprojektował 40 budynków, a także kilka cerkwi. W roku 1935 Serhij Tymoszenko został posłem na Sejm, a w 1938 r. – senatorem RP z województwa wołyńskiego.

Na zainstalowanej tablicy informacyjnej zaznaczono, że twórczy dorobek architekta liczy ponad 400 domów, świątyń, dworców i innych budowli na Ukrainie oraz poza jej granicami. Do dzisiaj w Łucku zachowały się domy mieszkalne wybudowane według jego projektów na ulicach: Kryłowa 6, Stepana Bandery 8, Potapowa 2, Czerwonoji Kałyny 7, Jaroszczuka 16.

Po zakończeniu uroczystości w Muzeum Ikony Wołyńskiej odbyła się uroczysta akademia poświęcona 135. rocznicy urodzin architekta.

Otwarcie tablicy odbyło się z inicjatywy Wołyńskiej Obwodowej Organizacji Narodowego Związku Architektów Ukrainy, Oddziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wydziału Kultury Rady Miasta Łuck w ramach rozwoju systemu nawigacji turystycznej.

Tymoszenko doszka 3

Maja GOŁUB