Wiadomości
  • Register

policija statystyka 1

19 stycznia 2016 roku minął miesiąc od rozpoczęcia działalności policji patrolowej w Łucku.

 

 

W okresie od 19 grudnia 2015 roku do 19 stycznia 2016 r. jednostka 102 Wydziału Policji Patrolowej otrzymała 3259 zgłoszeń. Ogółem zareagowano na 3 265 zdarzeń, z których 1 440 zauważyli sami policjanci podczas patrolowania miasta.


Najczęstszymi zdarzeniami były: naruszenia zasad ruchu drogowego, kłótnie rodzinne, przekroczenia kompetencji administracyjnych, wypadki drogowe, kradzieże.


W ciągu tego miesiąca doszło do 176 wypadków drogowych, a także 134 kradzieży, w tym 43 z samochodów. W tym miesiącu spisano ponad 100 protokołów dotyczących naruszenia zasad ruchu drogowego, a także wydano ponad 1000 postanowień o nadużyciach na drodze. W tym 43 protokoły dotyczyły osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków.


Według informacji Oddziału Monitoringu i Analityki największym problemem miasta są naruszenia zasad zatrzymywania się i postoju pojazdów (prawie 80%). Najbardziej skomplikowanym jest parkowanie samochodów w centrum miasta oraz w okolicach targów.


W okresie sprawozdawczym częstymi powodami do zgłoszeń obywateli były kłótnie rodzinne, w związku z którymi po pomoc policji zwracali się zarówno uczestnicy konfliktów, jak i osoby postronne (głównie sąsiedzi). W znacznej części przypadków, konflikty rozwiązywano bez składania pisemnych zawiadomień.


«Uważam, że dużym plusem jest fakt, iż prawie półtora tysiąca zdarzeń wykryli sami pracownicy policji patrolowej. Tym samym to, że policjanci patrolują i sami szukają dla siebie pracy, ma sens, ponieważ w ten sposób prowadzona jest praca prewencyjna i profilaktyczna. Możemy powiedzieć, że w pierwszym miesiącu pracy policja patrolowa pokazała się z dobrej strony, dlatego później nie będziemy zmniejszać tempa, lecz będziemy kontynuować działalność zapobiegawczą, a także wykrywać przestępstwa w mieście» – skomentował kierownik Wydziału Policji Patrolowej w Łucku Anton Ciuciura.

Biuro Prasowe Wydziału Policji Patrolowej