Wiadomości
  • Register

Rok Sienkiewicza2

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą, że patronami roku 2016 są Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski oraz Cichociemni. Będzie to także Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

 

Uhonorowanie Henryka Sienkiewicza wiąże się z przypadającą w 2016 r. 170. rocznicą urodzin oraz 100. rocznica jego śmierci. «Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości» – podkreślono w uchwale. Sienkiewicz, autor m.in. osławionego cyklu powieści historycznych «Trylogia», był jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX w. Twórczość autora oraz jego działalność społeczna i orędownictwo za polską niepodległością odegrały istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności.


W tym roku przypada także 70. rocznica śmierci wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego – Feliksa Nowowiejskiego. «Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego» – napisano w uchwale.


W 2016 r. przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Wydarzenia te miały miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. «Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom» – napisano w dokumencie. Przypomniano też, że Cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych.


«Chrzest Polski, odbył się (…) 14 kwietnia 966 r. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu – głosi uchwała ustanawiająca 2016 r. Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Podkreślając znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I, dokument przypomina słowa wypowiedziane 14 lutego 1998 r. do polskich biskupów przez św. Jana Pawła II: «Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami bogatej historii i kultury».

Źródło: sejm.gov.pl
Foto: pl.wikipedia.org