Wiadomości
  • Register

konferencja Polissia 1

18 grudnia w Łucku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu «Tworzenie kompleksu informacyjnego w dziedzinie transgranicznej turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug».

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną (Polska), Brzeski Obwodowy Związek Rolniczo– Przemysłowy (Białoruś) i organizację pozarządową «Klub turystyki ekologicznej» (Ukraina). Jego celem jest poprawa atrakcyjności Polesia dla potencjalnych turystów, podniesienie jakości usług turystycznych oraz tworzenie pozytywnego wizerunku turystycznego regionu. Budżet projektu wynosi około 428 tys. euro, z czego 90% dofinansowała Unia Europejska. Fundusze równomiernie rozdzielono wśród trzech partnerów.


W czasie realizacji projektu udało się utworzyć klastry turystyczne na terytorium państw partnerskich, centra informacji turystycznej i wynajmu sprzętu turystycznego, zorganizować konferencje, wizyty studyjne, wystawy, oznaczyć szlaki turystyczne w parkach narodowych «Prypeć – Stochód», «Puszcza Cumańska» i Szacki Park Narodowy oraz zebrać niezbędne materiały do publikacji broszur turystycznych i map, zaprojektować strony internetowe itd. Ale głównym osiągnięciem projektu według organizatorów jest tworzenie międzynarodowej marki ekoturystycznej «Polesie».


Koordynator ze strony ukraińskiej Kateryna Szkloda na konferencji dokładnie przedstawiła charakter projektu, jego cele, zadania, wymieniła najważniejsze zrealizowane działania. «Staraliśmy się stworzyć jedno pole informacyjne dla promocji wspólnego dla trzech krajów Polesia» – podsumowała.


Przedstawiciel strony białoruskiej Georgij Grybow dodał: «Kierunek, który wybraliśmy i nad którym pracowaliśmy ma perspektywę, jest właściwym i niezbędnym dla naszych trzech krajów, szczególnie jest on aktualny dla transgranicznego terytorium Polesia. Dopiero zaczęliśmy pracować, jest jeszcze wiele do zrobienia, turystyka transgraniczna ma wielki potencjał, bo dzięki jej rozwojowi turysta bez większych trudności będzie mógł odwiedzać nasze państwa w krótkim czasie».


W czasie przedsięwzięcia zaprezentowano również główny dokument projektu – analizę ustawodawstwa turystycznego w trzech krajach – rodzaj przewodnika turystycznego, który zawiera informacje niezbędne w podróży.

 

Olga SZERSZEŃ