Wiadomości
  • Register

Grudniowe czytanie 4

Dnia 17 grudnia starsi i młodsi uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu na Wołyniu spotkali się wieczorem, aby po raz drugi uczcić kolejną rocznicę urodzin naszego wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza.

 

 

W zeszłym roku czytali «Pana Tadeusza», zaś w tym roku każdy miał przygotować dowolny fragment wybranego samodzielnie utworu.


W II Grudniowym Czytaniu Utworów Adama Mickiewicza wzięła udział rekordowa liczba uczniów: 49. Oczywiście zabrzmiały strofy epopei narodowej i wiersz «Niepewność», ale też słuchaliśmy kilku fragmentów «Dziadów» cz. II i III, ballad i «Sonetów krymskich».


Uczestnicy na koniec otrzymali dyplomy z podziękowaniem za wysiłek w przygotowanie swoich występów do wieczoru pełnego poezji najwybitniejszego poety epoki romantyzmu. Jednocześnie uczniowie otrzymali także dyplomy za wieczór poetycki z Janem Twardowskim oraz za konkurs malarski «Polska w moich oczach».

 

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel oddelegowany do pracy dydaktycznej do Kowla przez ORPEG