Wiadomości
  • Register

Mikolaj oplatek Kowel 16 grudnia św. Mikołaj zawitał do Szkoły Polskiej. Przyniósł dzieciom słowniki, rozmówki polsko-ukraińskie, bajki, legendy i wiersze polskich poetów i pisarzy. Nie zapomniał również o słodyczach.

 

 

Dzieci odwdzięczyły mu się piękną recytacją wierszy i śpiewaniem piosenek. Tydzień później w salce pod kościołem św. Anny uczniowie Szkoły Polskiej wystąpili z programem świątecznym «Polska Wigilia w tradycji i literaturze». Zaśpiewali kolędy i pastorałki, opowiedzieli jak wyglądały polskie Wigilie w przeszłości.


Członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej przygotowali poczęstunek. Wszyscy łamali się białym jak śnieg opłatkiem i składali sobie najlepsze życzenia pokoju, pojednania i miłości. Gośćmi TKP w Kowlu byli: Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy i członkowie Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia z prezesem Stanisławem Senkowskim.


Prezes TKP w Kowlu Wacław Herka złożył gościom i gospodarzom życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

 

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel oddelegowany do pracy dydaktycznej do Kowla przez ORPEG