Wiadomości
  • Register

Konf samowriaduwannia 2a

23 listopada w Łucku odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi demokratycznego państwa. Polscy eksperci podzielili się doświadczeniami w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego różnych poziomów.

 

 

Konferencja «Społeczno-ekonomiczne podstawy samorządności» miała miejsce na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Państwowym imienia Łesi Ukrainki. Samorządowi terytorialnemu będącemu fundamentem demokracji i rozwoju kraju poświęcił swój występ polski polityk Jan Król. O rozwoju samorządności na tle zmian ustrojowych państwa na przykładzie gminy Bodzechów opowiedział wójt tej gminy Jerzy Murzyn. Sołtys wsi Opypy w województwie mazowieckim Maja Winiarska-Czajkowska zaprezentowała swoją miejscowość, opowiedziała o problemach i sposobach ich rozwiązania. Zwróciła uwagę na przedsięwzięcia i imprezy, które się odbywają, a także na to, jak mieszkańcy w drodze głosowania sami decydują na co wydawać środki z sołeckiego funduszu.

Były komendant policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Andrzej Broda zastanawiał się nad funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa w Polsce. Powiedział także, że jego zdaniem na zmniejszenie przestępczości ma wpływ szkoła, ponieważ to właśnie edukacja szkolna oraz różne kółka, zespoły, teatry, działające po lekcjach, nie dają młodzieży czasu na to, żeby popełniać przestępstwa.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie 4 Czerwca, Otwarty Uniwersytet Reform oraz Uniwersytet im. Łesi Ukrainki.

Alona WŁASIUK

Фото: www.facebook.com/4-czerwca