Wiadomości
  • Register

wystawa ikon 2015

Niezwykle ważnym wydarzeniem kulturalnym w Łucku stała się ekspozycja ikon wykonanych w Zamłyniu (Ukraina) i w Nowicy (Polska).

 

 

 

W Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy 20 listopada odbyło się otwarcie wystawy prac stworzonych podczas V Międzynarodowego Pleneru Ikonopisów i Sztuki Sakralnej na Wołyniu «Święci pokoju» oraz VII Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy «Przypowieści». Jak podkreślają organizatorzy plenerów, większość eksponowanych obrazów poświęcona jest tematowi pokoju. Ich autorami są artyści z Ukrainy, Polski, Białorusi, Litwy oraz Gruzji.

 

Otwarcie wystawy rozpoczęło się od przemówienia konsula Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztofa Sawickiego oraz wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Wikariuszowi Generalnemu Diecezji Łuckiej, proboszczowi parafii p.w. Świętej Trójcy w Lubomlu, a jednocześnie opiekunowi Centrum Integracji Zamłynie «Caritas-Spes» – Janowi Burasowi. W trakcie uroczystości studenci Wołyńskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej zaśpiewali modlitwy. W ramach wystawy odbyła się także prezentacja cyklu prac «Wyjście» autorstwa młodej malarki Marii Iwaniuty, która powiedziała, że jej obrazy nie są kanoniczne, ale zawartą w nich symbolikę można dostrzec zarówno w ukraińskich, jak i bizantyjskich ikonach.

 

W otwarciu wystawy uczestniczyli wołyński egzarcha Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej Josafat, rektor Wołyńskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej protojerej Wołodymyr oraz organizatorzy plenerów Katarzyna Jakubowska-Krawczyk i Mateusz Sora.

 

Anastasija KORECKA