Wiadomości
  • Register

kozaky kurkowci13 listopada w Łucku odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych konfesji chrześcijańskich Wołynia: rzymskokatolickiej, prawosławnej, grekokatolickiej i protestanckiej. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Tucholi i Strzeleckiego Kozackiego Bractwa z Łucka.

 

Do Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się w Krakowie pozostało 8 miesięcy. W wielu polskich diecezjach ruszyły przygotowania i księża już myślą, jak pomóc w realizacji tak ważnego przedsięwzięcia. Diecezja Pelplińska z Pomorza też włączyła się w organizację Światowych Dni Młodzieży.


Ksiądz Ireneusz Kalf, proboszcz rzymskokatolickiej parafii Bożego Ciała w Tucholi, przedstawił ramowy plan Wydarzeń Centralnych ŚDM. Poinformował, iż w celu zarejestrowania się na to wydarzenie należy stworzyć grupę parafialną, wybrać konkretny pakiet pielgrzyma i zgłosić grupę do koordynatora diecezjalnego. Szczególne zainteresowanie wywołał u uczestników spotkania harmonogram Dni w Diecezji Pelplińskiej, który posiada walory nie tylko religijne ale również i krajoznawcze.


MW