Wiadomości
  • Register

konferencja Zdolbunow 6Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego we współpracy ze szkołą nr 5 w Zdołbunowie przeprowadziło międzynarodową konferencję «Za waszą i naszą wolność. Sojusz Piłsudski-Petlura». Odbyła się ona 6 listopada w budynku szkoły nr 5, w którym w roku 1919 jako przewodniczący Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej pracował Symon Petlura.

 

Konferencja rozpoczęła się od powitania gości przez organizatorów, oraz przez honorowych gości – Konsula Generalnego RP w Łucku Beatę Brzywczy oraz przewodniczącego Zdołbunowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Serhija Kondraczuka. Następnie nastąpiło otwarcie wystawy «Za waszą i naszą wolność. Sojusz Piłsudski-Petlura», która powstała dzięki Fundacji Wolność i Demokracja. Dzięki opisanym fotografiom można było dowiedzieć się o działalności Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz o sojuszu dwóch państw w walce o niepodległość przeciwko Rosji. Po otwarciu wystawy złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą Symona Petlurę, która znajduje się na gmachu szkoły.


W konferencji wzięli udział także zastępca przewodniczącego Zdołbunowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Mykoła Orłow, przewodniczący Zdołbunowskiej Rady Rejonowej Wasyl Tymoszczuk, kierownik Kuratorium Oświaty w Zdołbunowie Lilia Karpenko, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście. Krzysztof Jabłonka, przedstawiciel Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejuwku, wygłosił referat «Postać Józefa Piłsudskiego – wodza narodu polskiego». Przedstawił też mundur legionisty. Oleh Tyszczenko, dyrektor Zdołbunowskiego Muzeum Krajoznawczego opowiedział o ruchu wyzwoleńczym na Ziemi Zdołbunowskiej w latach 1919–1920. Rusłana Dawydiuk, docent Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, wygłosiła referat «Umowa Petlura-Piłsudski podstawą eksperymentu wołyńskiego». Dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka Jaroslaw Górecki, który od lat zajmuje się cmentarzami legionowymi na Wołyniu, opowiadał o cmentarzach legionowych na Ukrainie oraz cmentarzach żołnierzy URL w Polsce. Sergij Porowczuk prezentował też książkę na temat cmentarzy ukraińskich w Polsce. Na sali byli również obecni przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej Legionów Polskich.


Podczas konferencji odbył się turniej historyczny dla uczniów. Uczestniczyło w nim pięć drużyn: uczniowie zdołbunowskich szkół nr 1, 3 i 5 oraz gimnazjum, a także szkoła nr 1 w Dubnem. Uczestnicy mieli przygotować dwa tematy: «Rola Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury w walce o niepodległość» oraz «Eurointegracja Polski i Ukrainy. Perspektywy, problemy i skutki». Polegało to na tym, że każda z drużyn musiała odpowiadać na przygotowane pytania. Każdy występ drużyny oceniało jury: nauczyciel historii szkoły nr 5 w Zdołbunowie Ałła Misikowa, zastępca przewodniczącego Zdołbunowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Mykoła Orłow, członek Ukraińskiego Związku Helsińskiego Oleksandr Mazepa oraz Paulina Włodek, przedstawicielka szkoły partnerskiej z Pruszkowa, z którą szkoła nr 5 ma podpisane porozumienie o współpracy.


Młodzież była bardzo dobrze przygotowana do turnieju. Zwyciężył zespół gimnazjum. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali prezenty od Fundacji Wolność i Demokracja.


Podsumowując, chcę powiedzieć, że podczas takich spotkań, w których biorą udział tak historycy, jak i młodzież, rodzi się to, co nas łączy.Wiktoria RADICA