Wiadomości
  • Register

Tydzien patriotyczny 21–8 listopada Harcerski Hufiec «Wołyń» przeprowadził już drugi Tydzień Patriotyczny. Brali w nim udział harcerze, harcerki i zuchy z Równego i Zdołbunowa oraz wszyscy chętni.

 

 

Akcję «Tydzień Patriotyczny» zapożyczyliśmy u naszych braci harcerzy z Polski. Na czym ona polega? To szereg wydarzeń organizowanych przez różne instytucje z okazji Święta Niepodległości. Elementem łączącym te wydarzenia jest patriotyzm, a inicjatywa została zapoczątkowana w 2008 r. w Łodzi. Obecnie adresatem akcji są mieszkańcy miejscowości, w których inicjatywa zyskuje na popularności – dla nich i dzięki nim Tydzień Patriotyczny zyskał swój charakter. To jest próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób młodych, dla których dawne formy obchodów nie są atrakcyjne, jak i tych, którzy nie chcą jeszcze o tych formach zapominać – czyli łączenie tradycji z aktywnym działaniem.


Taka inicjatywa powstała w Hufcu w ubiegłym roku przed Narodowym Świętem Niepodległości. II Tydzień Patriotyczny 2015 rozpoczął się 1 listopada na Uroczystość Wszystkich Świętych. Harcerze w Zdołbunowie oraz harcerze w Równym brali udział we mszy św. w swoich parafiach. Potem odwiedzili stare miejscowe cmentarze katolickie, żeby uczcić pamięć i zapalić znicze. W Równem zapalono znicze na grobie ks. hm. Mariana Luzara, który jest patronem drużyny harcerskiej z Równego i przy pamiątkowej tablicy «Harcerstwo Rówieńskie Nieznanemu Żołnierzowi, poległemu w obronie Kresów 1918-1925». W Zdołbunowie zaś uczcili pamięć żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej, zapaliwszy znicze na pomniku Obrońcom Zdołbunowa. Ognie postawiono także na mogiłach, do których nikt już nie przychodzi.


Przedstawiciele hufca wzięli udział w uroczystościach w Kostiuchnówce. Było to związane ze Sztafetą rowerową, która 5 listopada pobierała «Ogień Niepodległości» zapalony na grobach legionistów w Polskim Lasku. Razem z harcerzami z Centrum Dialogu Kostiuchnówka, szkolną młodzieżą i przybyłymi gośćmi mogliśmy oddać hołd poległym za wolność.


6 listopada odbyła się konferencja «Za waszą i naszą wolność. Sojusz Piłsudski-Petlura», organizowana przez Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego wspólnie ze szkołą nr 5 w Zdołbunowie (więcej o konferencji – na stronie 11). Harcerze dowiedzieli się dużo ciekawych rzeczy o legionistach i podpisanej umowie.


7 listopada czekały na nas uroczystości w Łucku z okazji obchodów Święta Niepodległości. W poczcie sztandarowym uczestniczyło kilku harcerzy z Hufca «Wołyń». Nastąpiło także przekazanie «Ognia Niepodległości» na ręce Konsula Generalnego RP w Łucku Beaty Brzywczy.


Podsumowanie II Tygodnia Patriotycznego odbyło się 8 listopada. Rozpoczęła je msza św. harcerska za Ojczyznę w Równem, podczas której harcerze ze Zdołbunowa oraz Równego śpiewali i czytali oraz pełnili wartę honorową ze sztandarem. Potem w Domu Parafialnym odbył się koncert pieśni patriotycznej, na który zaprosiliśmy inne zespoły. Gościliśmy m.in. zespół «Faustyna» z Równego i zespół «Bonum» ze Zdołbunowa. Na występy swoich dzieci przyszli popatrzeć także rodzice. Podczas uroczystości śpiewano m.in. pieśni legionowe i powstańcze. Następnie wspólnie obejrzeliśmy film i tak wzmocnieni patriotycznie na duchu, wróciliśmy do swoich domów.


Wiktoria RADICA