Wiadomości
  • Register

wystawа ikon w Stawisku3

W Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku otwarto poplenerową wystawę ikon, które powstały w 2013 i 2014 roku w czasie III i IV Międzynarodowego Pleneru Ikonopisów na Wołyniu w Centrum Integracji w Zamłyniu (Caritas Diecezji Łuckiej, Ukraina).

 

 

 

 

W otwarciu wystawy uczestniczyli mieszkańcy Podkowy Leśnej i okolic, dyrektor muzeum – Mariusz Olbromski, a także pracownicy muzeum. Przedstawicieli organizatorów i uczestników plenerów reprezentowali konsul Krzysztof Sawicki (Konsulat Generalny RP w Łucku), ks. Jan Buras (Centrum Integracji «Caritas» w Zamłyniu), Katarzyna Jakubowska (Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego), Wołodymyr Marczuk (Wołyńska Organizacja Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy) i Tomasz Awdziejczyk (Związek Polskich Plastyków Okręg Warszawski).

 

Wernisaż uświetnił koncert fortepianowy Janusza Grzelązki, który wykonał utwory Jeana Sibeliusa, Dmitrija Szostakowicza, Aleksandra Skriabina i Karola Szymanowskiego.

 

Międzynarodowe Plenery Ikonopisów na Wołyniu odbywają się od 2011 roku pod patronatem Konsula Generalnego RP w Łucku i zwierzchników wołyńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego.

 

Projekt jest dobrym przykładem wieloletniej współpracy pozarządowych organizacji oraz instytucji z Polski i z Ukrainy, a celem plenerów i cyklu wystaw poplenerowych jest prowadzenie dialogu duchowego pomiędzy artystami identyfikującymi się zarówno z tradycją zachodnią Kościoła, jak i wschodnią. U podstaw projektu leży potrzeba polsko-ukraińskiej wymiany idei i doświadczeń w przestrzeni wspólnych warsztatów tworzenia sztuki sakralnej i ikonopisu oraz zapoznanie się z religijnym kontekstem bizantyjskiej sztuki sakralnej, a także z kulturowym przenikaniem się wpływów Wschodu i Zachodu.

 

Tekst: www.luck.msz.gov.pl
Foto: www.stawisko.pl