Wiadomości
  • Register

Prymicja ks Marcina 2

W niedzielę 25 października 2015 r. w kościele parafialnym pw. św. Jana Nepomucena w Dubnie (Diecezja Łucka) miała miejsce Msza Święta z błogosławieństwem prymicyjnym, którą celebrował ks. Marcin Ciesielski.

 

 

Ks. Marcin Ciesielski pochodzi z parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach, w województwie pomorskim. 15 lutego 2014 r. otrzymał święcenia diakonatu z rąk ówczesnego Administratora Apostolskiego Diecezji Łuckiej ks. bp. Stanisława Szyrokoradiuka. Praktykę diakońską odbywał w parafii pw. św. Jana Nepomucena w Dubnie, gdzie po święceniach kapłańskich stał się wikariuszem. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 1 października 2015 r. w uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki Diecezji Łuckiej, z rąk ks. bp. Witalija Skomarowskiego – ordynariusza Diecezji Łuckiej.

 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15.00. Ksiądz prymicjant został wprowadzony do kościoła w procesji, tradycyjnie w wianku. Homilię prymicyjną wygłosił ks. Waldemar Szlachta – proboszcz z Korca. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Neoprezbiter udzielił tradycyjnego prymicyjnego błogosławieństwa. Na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy pobłogosławieni otrzymali obrazki. Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. Marcin podziękował wszystkim, którzy pomogli mu obrać taką drogę życiową i włączyli się w organizację tego wydarzenia.

 

W uroczystościach uczestniczyli księża z Diecezji Łuckiej, duchowni z Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego, członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Dubnie, uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Dubnie, licznie zgromadzeni parafianie oraz zaproszeni goście.

 

Maria BOŻKO, Towarzystwo Kultury Polskiej w Dubnie