Wiadomości
  • Register

Twardowski uniwersytet

Pod koniec września 2015 r. Konsulat Generalny RP w Łucku zainicjował akcję «Pociąg do literatury», która ma na celu popularyzację polskiej literatury pięknej wśród czytelników ukraińskich.

 

 

 

Dzieła klasyków Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza i innych są dobrze znane ukraińskim wielbicielom książek, natomiast ze współczesnym polskim procesem literackim Ukraińcy są obeznani o wiele gorzej.

 

«Pociąg do literatury» zaczął swoją podróż od stacji «Poezja księdza Jana Twardowskiego». Postać Jana Twardowskiego, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy akurat w 2015 r., jest bardzo popularna w Polsce, gdzie wysoko ocenia się jego twórczość.

 

Wiersze księdza poruszają swoją szczerością, bo pisane od serca i do serca – z głębi serca autora trafiają do serc czytelników. Sam autor powiedział, że starał się pisać wiersze proste i krótkie, żeby w kilku myślach przekazać coś ważnego, co sprzeciwia się rozpaczy: «Tak jak opłatkiem, chcę się dzielić wierszami. Bo jest to dla mnie coś dobrego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wiersze wnoszą ład i harmonię. Odkażają, odtruwają tę dzisiejszą rzeczywistość. Tworzą taki idealny świat, może naiwny dla niektórych, ale poczęty z dobrej woli».

 

Studenci z kierunku «Język polski i literatura» na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki również dołączyli do akcji «Pociąg do literatury». Przyszli poloniści umieścili na portalach społecznościowych około siedemdziesięciu wideo, gdzie recytowali ulubione wiersze księdza Jana Twardowskiego, zapraszając przyjaciół do przejęcia i kontynuacji literackiej sztafety. Ponadto, przygotowali wieczór poetycki, który odbył się 15 października 2015 r. w Instytucie Filologii i Dziennikarstwa. Studenci zaprezentowali kompozycje muzyczne «Życiowy alfabet księdza Jana Twardowskiego» i «Droga do miłości». Akompaniament skrzypiec i saksofonu, jesienne tło i przede wszystkim słowo poetyckie, uczyniły ten wieczór wyjątkowym dla miłośników jego twórczości.

 

Liryczny nastrój towarzyszył gościom spotkania, a byli to: konsulowie Konsulatu Generalnego RP w Łucku, przedstawiciele towarzystw kultury polskiej w Łucku, nauczyciele i uczniowie.

 

Warto, aby podobne akcje stały się tradycją, ponieważ w dobie osłabienia wiary, właśnie literatura staje się narzędziem, które człowieka orzeźwia, wzmacnia i wypełnia miłością.

 

Julia WASEJKO,
docent Katedry Filologii Słowiańskiej
WUN imienia Łesi Ukrainki

Foto: www.facebook.com / Konsulat Generalny RP w Łucku

 

 

Dlaczego właśnie Twardowski?

Na to pytanie odpowiadali studenci WUN imienia Łesi Ukrainki, którzy przygotowali spotkanie poświęcone ks. Janowi Twardowskiemu.

 

Maksym Fedoruk: «Zagłębiając się w świat prostych, ale jednocześnie genialnych dzieł artysty, czytelnik może nauczyć się prawdziwie przeżywać, wierzyć, kochać, nawet szukać sensu życia».

 

Ołeksandra Zajeć: «On odnalazł nie tylko «drogę do samego siebie», ale też do serca każdego z nas».

 

Roksołana Kicza: «Wiersze Jana Twardowskiego inspirują do głębokiej refleksji, wyrywają z codzienności. Są świetliste i wrażliwe».

 

Anna Bohdanowa: «Poezja Jana Twardowskiego dla mnie jest filozofią życia».

 

Sofia Pawluk: «Dlatego, że w jego wierszach jest miłość, zmartwienie, tęsknota, samotność, odczucie sprawiedliwości».

 

Chrystyna Wołoszyna: «Osobiście dla mnie recytacja wierszy tego człowieka była pełnią zadowolenia i ogromnym szczęściem. Uważam, że poezja Jana Twardowskiego to jest łyk żywej wody, dający chęć do życia, tworzenia, samodoskonalenia się, dowartościowania tego, co mamy, i cieszenia się każdą chwilą».

 

Ołena Kyryczuk: «Dlaczego Jan Twardowski? Jego poezja przyciąga, zachwyca, przenika do szpiku kości».

 

Olga Gnydko: «Twardowski, bo… w jego wierszach każdy może odnaleźć coś dla siebie. Twardowski, dlatego że to po prostu ma sens!»

 

Natala Kormyletska: «Każdy jego wiersz był przesłaniem Bożym, które najpierw przenikało serce księdza, potem było wyryte na kartce papieru, a później dochodziło też do naszych serc».

 

Katia Szmakowa: «Dlatego, że w jego wierszach każdy może znaleźć to, co jest bliskie jego duszy. Jest to i ból, i rozpacz, ale też delikatne uczucie miłości, nadzieja, wiara».

 

Ołena Romaniuk: «Wybrałam wiersze Jana Twardowskiego, bo one są bardzo treściowe, łagodne. One są szczególne…»

 

Wypowiedzi zbierała Julia WASEJKO