Wiadomości
  • Register

Twardowski foto2

We wrześniu 2015 r. Konsulat Generalny RP w Łucku zainaugurował projekt «Jesień z ks. Janem Twardowskim», którym rozpoczął cykl spotkań z literaturą polską.

 

Spotkania odbywają się pod hasłem «Pociąg do literatury». «Celem akcji jest budzenie wśród Polaków i Ukraińców, zamieszkałych na Ukrainie sympatii do literatury polskiej, część jakiej została przetłumaczona na język ukraiński. Co istotne, z projektem, nie zamierzamy zamknąć się w jednym miejscu, chcemy, by jak ów pociąg łączący ze sobą różne miasta – mógł łączyć osoby zamieszkałe w różnych miastach Ukrainy» – podano na stronie Konsulatu.

 

Projekt realizuje się w kształcie sztafety, której uczestnicy czytają przed kamerą poezję ks. Jana Twardowskiego, a następnie zamieszczają te nagrania w sieci. Po przeczytaniu wiersza przekazują tę sztafetę kolejnym uczestnikom. Jako pierwsza sztafetę rozpoczęła Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy. Następnie do niej dołączyli artyści, duchowni, członkowie polskich towarzystw, nauczyciele akademiccy i in. Geografia uczestników poszerzyła się o osoby mieszkające nie tylko w Łucku, ale też w innych miejscowościach, w tym położonych za granicą.

 

Pragnąc zapoznać z twórczością księdza Twardowskiego jak najszersze grono osób, Konsulat zaprasza wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu poświęconemu poecie. Odbędzie się ono 15 października o godzinie 17:00 w Instytucie Filologii i Dziennikarstwa na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku (ul. Wynnyczenki 30a, sala 101).

 

MW