Wiadomości
  • Register

Kongres inicjatyw 20151

Ponad tysiąc osób z różnych państw uczestniczyło w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej. Impreza odbyła się po raz czwarty w Lublinie. Tegorocznym tematem przewodnim były pozytywne doświadczenia z zakresu transformacji ustrojowej w Polsce.

 

Na trzy dni Lublin stał się stolicą Europy Wschodniej. Do miasta zjechali naukowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, artyści, studenci oraz pracownicy sektora państwowego i pozarządowego m.in. z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii czy Gruzji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz paneli poświęconych: 25-leciu samorządności w Polsce, kulturze, bezpieczeństwu, edukacji, międzykulturowości, zrównoważonemu rozwojowi, turystyce oraz dziedzictwu, Kongres obfitował w wydarzenia artystyczne. Pierwszego dnia odbył się wernisaż wystawy poświęconej Karaimom, dzień później można było obejrzeć fotografie z Abchazji, a także posłuchać koncertu ormiańskiego zespołu muzycznego.

 

Każdy uczestnik mógł wybrać interesujące go panele. Wiele uwagi poświęcono Ukrainie oraz stosunkom polsko-ukraińskim. Jedno ze spotkań dotyczyło wzajemnego obrazu Polaków i Ukraińców w literaturze, filmie i mediach, inne natomiast było poświęcone migracjom studentów. Władze samorządów skupiły się na rozmowach na temat doświadczeń Polski w zakresie transformacji ustrojowej. Nie zabrakło też paneli o Rosji czy Armenii. Każde spotkanie zakończyło się podsumowaniem i wypracowaniem rekomendacji.

 

Tegoroczny KIEW odbywał się w wyjątkowej przestrzeni. Rozpoczęcie, zakończenie oraz większość paneli miała miejsce na lubelskim Zamku, który otrzymał Znak Dziedzictwa Europejskiego. Wybór Lublina na gospodarza Kongresu również nie był przypadkowy – Dlaczego Lublin? Prawie 700-letnia historia predysponuje go do stworzenia Centrum Kompetencji Wschodnich. Jesteśmy na styku Wschodu i Zachodu, realizujemy wiele projektów transgranicznych – tłumaczył prezydent miasta, dr Krzysztof Żuk. Dodał również, że Kozi Gród ma duży potencjał akademicki, szczególnie w zakresie przyjmowania studentów z innych państw. W Lublinie uczy się obecnie prawie pięć tysięcy osób z zagranicy z czego połowę stanowią Ukraińcy.

 

Kongres odbywa się od 2012 roku a jego organizatorami są Miasto Lublin oraz Centrum Kompetencji Wschodnich. Wsparcia finansowego udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Celem przedsięwzięcia jest integracja oraz wzmacnianie współpracy między państwami Europy Wschodniej.

 

Agnieszka BĄDER