Wiadomości
  • Register

Dziennik Ruj 1

10 września w Rówieńskim Muzeum Krajoznawczym odbyła się prezentacja książki «Dziennik 1943. Dziennik partyzanckiego rajdu 23.01.44 – 06.02.1945» Hennadija Ruja.

 

Dzięki żonie Hennadija Ruja p. Oldze Ruj, która zachowała jego rękopisy, można dziś dowiedzieć się, co działo się w rejonie ostrogskim w 1943r. i jak to życie wyglądało z perspektywy młodego pracownika urzędu rejonowego. «Obok wzmianek o charakterze prywatnym znajdziemy zwięzłe opisy wydarzeń oraz okupacji niemieckiej w obliczu zbliżającego się frontu. Druga część dziennika, opowiadająca o jego losach w szeregach sowieckiego zgrupowania partyzanckiego» – podano we wstępie do «Dziennika».

 

W trakcie uroczystości zaprezentowano wystawę prac plastycznych nadesłanych na konkurs «Dzieci wojny oczami dzisiejszych dzieci», którego tematyka dotyczyła II wojny światowej. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego we współpracy z Fundacją «Porozumienie i Tolerancja». Na ekspozycji pokazano prace dzieci i młodzieży z Ukrainy (obwód rówieński), Polski oraz Czech. Na spotkaniu, które prowadziła Hałyna Danylczuk, pracownica Muzeum, głos zabrała Olga Ruj, która podzieliła się osobistymi przeżyciami i opowiedziała kilka słów o swoim mężu. Ważnym gościem na uroczystości był Konsul KG RP w Łucku Krzysztof Wasilewski, inicjator wydania «Dziennika». Na spotkaniu byli obecni m.in.: dyrektor muzeum Oleksander Bułyha, dyrektor KOC im. T. Czackiego Oleksander Radica, dyrektor Fundacji «Porozumienie i Tolerancja» w Równem Ludmyła Sukowata, młodzież szkolna, krajoznawcy i goście. Po zakończeniu prezentacji można było obejrzeć wystawę rysunków, otrzymać egzemplarz książki, zdobyć autograf Olgi Ruj, albo chwilę porozmawiać na intrygujące go tematy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko osób dorosłych, ale i młodzieży.

 

Wiktoria RADICA