Wiadomości
  • Register

CNAP 1 foto vip.volyn.ua

18 września w Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych miasta Łuck otwarto Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Cudzoziemców.

 

Na otwarciu byli obecni Mer Miasta Łuck Mykoła Romaniuk, dyrektor Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych Larysa Karpiak, prezes Organizacji Pozarządowej «Fundacja Rozwoju Lokalnego» Petro Werzun, kierujący sprawami komitetu wykonawczego Rady Miasta Iwano-Frankiwsk Andrij Łys, goście z Polski, m.in. Sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki oraz dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Lublinie Monika Artymiak.

 

Działalność Punktu Obsługi Cudzoziemców rozpoczęto w ramach projektu «Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku, Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Iwano-Frankiwsku oraz Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie». Projekt rozpoczął się jeszcze w marcu 2013 r. i jest realizowany dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Na otwarciu punktu informacyjnego Mer Łucka Mykoła Romaniuk podziękował wszystkim osobom, związanym z projektem, za pracę na rzecz realizacji przedsięwzięcia, a także zauważył, że Łuckie Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych świadczy najwięcej usług wśród podobnych ukraińskich ośrodków, a także zgodnie z przeprowadzonym badaniem, jest jednym z najlepszych na Ukrainie.

 

Larysa Karpiak poinformowała, że w ramach projektu odbyły się liczne wizyty studyjne, seminaria, warsztaty dla doskonalenia pracy z klientami, udało się znacznie podnieść materialną bazę łuckiego ośrodka, został stworzony oddział służby migracyjnej, pojawiły się nowe miejsca pracy, w ramach projektu kupiono także urządzenia biurowe. Obecnie ukraińscy obywatele mogą złożyć tam odpowiednie dokumenty i otrzymać ukraiński paszport zagraniczny. Dyrektor ośrodka powiedziała, że od czerwca 2015 r. centrum świadczy 10 usług online, a do końca roku tę liczbę planują zwiększyć do 50. Także poinformowała, że w ciągu 8 miesięcy do Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych Łucka zwróciło się 137 tys. klientów obwodu wołyńskiego i innych regionów Ukrainy. «Im lepsza będzie jakość świadczonych przez nas usług, tym częściej do nas będą się zwracać. Dzisiaj mamy możliwość otworzyć Punkt Obsługi Cudzoziemców, ponieważ do nas często zwracają się mieszkańcy innych krajów, którzy chcą zarejestrować swój biznes, kapitał statutowy w Łucku, sformalizować prawo własności na mieszkanie lub działkę», – podsumowała Larysa Karpiak.

 

«Najbardziej pozytywny wynik naszej działalności to komunikacja, wymiana doświadczeń, spotkania fachowców. Już przez kilka lat ściśle współpracujemy. Nie tylko szkolimy pracowników ze strony ukraińskiej, ale też uczymy się od nich» – podzielił się swoimi spostrzeżeniami Sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki, dodając, że do Biura Obsługi Mieszkańców w Lublinie zwraca się wielu studentów, m.in. z Ukrainy.

 

Dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Lublinie Monika Artymiak z kolei powiedziała, że największy problem, z którym spotykają się cudzoziemcy to bariera językowa, a także niezrozumienie usług administracyjnych i obowiązujących procedur.

 

Prezes «Fundacji Rozwoju Lokalnego» Petro Werzun poinformował, że projekt będzie trwał do grudnia 2015 r. i jego budżet wynosi 216 tys. euro. «Cel projektu polega na tym, by w Łucku, Iwano-Frankiwsku i Lublinie mieszkańcy, niezależnie od narodowości, otrzymywali maksymalną liczbę usług administracyjnych. Budujemy trójkąt otwartości na wszystkie granice» – powiedział kierownik projektu.

 

Szczegółowe informacje o działalności Punktu Obsługi Cudzoziemców przedstawiła jego administrator Kateryna Koszkina: «Świadczymy 289 usług administracyjnych. Najczęściej cudzoziemcy zwracają się do nas w związku z rejestracją prawa własności na mienie ruchome lub nieruchome, rozpoczęciem działalności gospodarczej. W ciągu miesiąca o nasze konsultacje ubiega się około 50 osób z Polski, Australii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i innych krajów».

 

Po uroczystości otwarcia wszyscy chętni mogli wziąć udział w szkoleniu «Działalność Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku», na którym pracownicy placówki opowiedzieli o celu jej stworzenia, wyliczyli zadania, nad którymi pracują, pokazali jak korzystać z usług online i zabrali chętnych na wycieczkę do poszczególnych miejsc pracy.

 

Olga SZERSZEŃ
Foto: vip.volyn.ua