Wiadomości
  • Register

Mickiewicz pomnik

Odrestaurowany pomnik Adama Mickiewicza został odsłonięty 29 sierpnia br. w Zbarażu.

 

W uroczystości wzięli udział m.in. Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin, Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej Stepan Barna, przedstawiciele Fundacji Mosty, profesor Warszawskiej ASP Janusz Smaza, byli i obecni mieszkańcy Zbaraża.

 

Tego samego dnia w zbaraskim zamku odbyła się konferencja poświęcona ochronie i konserwacji zabytków, której uczestnicy odwiedzili również kaplicę na cmentarzu w Zborowie, pomnik w Hodowie oraz dzwonnicę w Pomorzanach.

 

Projekt odrestaurowania pomnika poświęconego Adamowi Mickiewiczowi został zrealizowany przez Fundację Mosty przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady RP w Kijowie i Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

 

luck.msz.gov.pl