Wiadomości
  • Register

grafika polska

28 sierpnia w Galerii Sztuk Pięknych miasta Łuck odbyło się otwarcie wystawy «Grafika Polska».

 

 

Na wernisaż przybyli: konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, przewodniczący Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy Wołodymyr Marczuk oraz goście z Polski: profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Marek Adam Olszyński, prezes Oddziału Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Piotr Woroniec, a także malarki Magdalena Uchman i Kamila Bednarska.

 

Wołodymyr Marczuk podkreślił, że podobne wystawy polskich autorów odbywają się w Łucku co roku, wspomniał o rozwoju polsko-ukraińskich powiązań kulturalnych, a także podziękował za obecność i pomoc w przygotowaniu pokazu wszystkim, którzy wspierali przygotowanie tej ekspozycji.

 

Obecni zapoznali się z poszczególnymi pracami, powstałymi w czasie sympozjum grafiki, które miało miejsce 21–25 maja w Rzeszowie. Wśród wielu prac na wystawie znalazły się również dzieła Magdaleny Uchman i Kamili Bednarskiej.

 

Mieszkańcy Łucka mieli możliwość odwiedzić wystawę i ocenić przedstawione na niej prace dzięki wysiłkom Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Oddziału Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków.

 

Olga SZERSZEŃ