Wiadomości
  • Register

Urzad Mazowsze ukr

Mazowiecki Urząd Wojewódzki – bliżej potrzeb klientów. Teraz na stronie internetowej tej instytucji obywatele Ukrainy mogą znaleźć niezbędne informacje w języku ukraińskim: o tym, jak legalizować swój pobyt, otrzymać zezwolenie na pracę, uzyskać polskie obywatelstwo, zaprosić obcokrajowca.

 

 

 «Mam nadzieję, że nowa wersja językowa ułatwi obywatelom Ukrainy kontakt z naszym Wydziałem Spraw Cudzoziemców. Staramy się cały czas ułatwiać dostęp do informacji dla naszych klientów, którzy coraz częściej szukają ich właśnie na stronie internetowej. Chcemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Ukraińska podstrona jest kolejną po wersji angielskiej, rosyjskiej, wietnamskiej i arabskiej» – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

 

Od czerwca 2014 roku Wydział Spraw Cudzoziemców odnotowuje szybki wzrost liczby wniosków o zezwolenie na pobyt w Polsce. Najwięcej dokumentów wpływa od obywateli Ukrainy (47 proc.). W 2015 r. do sierpnia otrzymano ponad 11 tys. ankiet, czyli dwukrotnie więcej, niż w analogicznym okresie zeszłego roku (4,7 tys.).

 

Oczekuje się dalszego wzrostu imigracji, w szczególności z Ukrainy. Dlatego Mazowiecki Urząd Wojewódzki wprowadza kolejne zmiany w obsłudze klientów. Od dnia 1 kwietnia, aby zmniejszyć kolejki, wnioski o zezwolenie na pobyt są przyjmowane jedynie po telefonicznym ustaleniu dnia i godziny wizyty. Zwiększono także liczbę pracowników obsługujących klientów.

 

W województwie mazowieckim obcokrajowcy składają najwięcej wniosków dotyczących legalizacji ich pobytu – ponad 40 proc. w skali Polski.

 

polradio.pl