Wiadomości
  • Register

Remont kaplicy w Zborowie

Z inicjatywy Fundacji MOSTY na wielowyznaniowym cmentarzu miejskim w Zborowie rozpoczęły się prace konserwatorskie kaplicy poświęconej pamięci żołnierzy poległych za Ojczyznę w latach 1914–1920.

 

Kaplica-mauzoleum powstała w 1935 roku według projektu wybitnego architekta inż. Wawrzyńca Dayczaka. Modernistyczne mauzoleum z elementami architektonicznymi nawiązującymi do klasycznego obronnego stylu polskiego XVI w., zostało lokalizowane centralnie na cmentarzu wojskowym, który także zostanie odrestaurowany przez Fundację MOSTY.


Rozpoczęcie projektu było możliwe dzięki zbiórce publicznej prowadzonej przez Fundację MOSTY oraz wsparciu ze strony prywatnych sponsorów. Tegoroczne prace konserwatorskie realizowane są przy wsparciu finansowym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pod kierownictwem prof. Janusza Smazy z warszawskiej ASP.


Pełne zakończenie projektu, czyli renowacja wnętrza kaplicy i uporządkowanie jej otoczenia, łącznie z ekshumacjami, oznaczeniem mogił żołnierskich i rekonstrukcją cmentarza wojskowego, planowane jest na sierpień 2016 roku.


Fundacja MOSTY prowadzi zbiórkę pieniędzy na ratowanie tego unikalnego zabytku.


Więcej informacji o projekcie: www.fundacjamosty.pl.

 

www.luck.msz.gov.pl
Foto: Krzysztof WASILEWSKI