Wiadomości
  • Register

UroczystoIci w Buszczu2

W surowych ścianach kościoła rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Buszczu (obwód tarnopolski, rejon brzeżański) 26 lipca odbyła się uroczystość poświęcenia kopii obrazu Matki Boskiej Buszczeckiej. Oryginał obrazu został wywieziony w 1945 r. do Racławic Śląskich, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

 

W uroczystości udział wzięło wielu Polaków z pobliskich Brzeżan, wielu gości ze Lwowa i Łucka, w tym przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku. To ważne wydarzenie dla katolików mieszkających na Ukrainie, gdyż jeszcze przed wojną kościół ten był jednym z najstarszych Sanktuariów Maryjnych Archidiecezji Lwowskiej. Tłumnie na uroczystość przybyli również mieszkańcy wioski Buszcze, dla których było to niezwykle wydarzenie liturgiczne. Nabożeństwo sprawowali księża Archidiecezji Lwowskiej pod przewodnictwem ks. bp Leona Małego.


Budowa kościoła w Buszczu, którego rekonstrukcja właśnie trwa, odbywała się w latach 1620–1644. Inicjatorem budowy kościoła byli Hieronim i Katarzyna Sieniawscy z Brzeżan. Król Jan III Sobieski w 1667 r. w czasie przygotowań do bitwy z Kozakami i Tatarami pod Podhajcami modlił się w buszczeckim kościele przed obrazem Matki Boskiej Buszczeckiej prosząc «o zwycięstwo nad wrogami Polski». Kościół otoczono kamiennym murem z czterema basztami. Podczas najazdu Tatarów kościół został zdobyty i zniszczony. Odbudowano go na początku XVIII w. dodatkowo wzmacniając mury przyporami z kamienia. W drugiej połowie XIX w. przy okazji remontu kościoła rozebrano mury obronne i baszty. Po II wojnie światowej świątynia wykorzystywana była jako magazyn nawozów sztucznych i innych chemikaliów, co doprowadziło do znacznego zniszczenia jej wewnętrznej struktury, przypomina o tym dziś surowy wygląd ścian i sklepień kościoła. Choć przez kilka dziesięcioleci kościół pozostawał bez dostatecznej ochrony i zabezpieczeń jego substancja nie uległa całkowitej degradacji. Z historii tej świątyni nie sposób nie wymienić daty 7 kwietnia 1944 r., kiedy w kościele wybuch pożar, w wyniku którego spłonęło jej wnętrze. Od odzyskania przez Ukrainę niepodległości okazyjnie są odprawiane w jej ruinach nabożeństwa.


Wielkim popularyzatorem idei odnowienia kościoła jest ks. Stanisław Żak, ksiądz pracujący na zachodnim wybrzeżu USA. To dzięki Jego inicjatywie i wsparciu wielu donatorów m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Ukrainy udało się zebrać fundusze na pokrycie kościoła dachem i część prac rekonstrukcyjnych wewnątrz świątyni. Aktywną rolę w przywróceniu dawnej świetności kościoła odgrywa proboszcz parafii ks. Andrzej Remineć.


Wszystkich zainteresowanych i gotowych wesprzeć materialne odbudowę kościoła zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie http://projektbuszcze.org/.

 

www.luck.msz.gov.pl
Foto: T. MAJ