Wiadomości
  • Register

Luck Rzeszow pidsumky 4

Przedstawiciele Łucka, Iwano-Frankiwska i Rzeszowa podsumowali projekt «Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza», realizowany przez Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck we współpracy z Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Iwano-Frankiwsk i Urzędem Miasta Rzeszów.

 

31 lipca w rzeszowskim ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu i dalszą współpracę. Łuck reprezentowali Pierwszy Zastępca Mera Miasta Łuck Taras Jakowlew, Sekretarz Rady Miasta Łuck Sergij Grygorenko, Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Działalności Projektowej Wira Kudriawcewa.


Na konferencji zaprezentowano opracowany w ramach projektu Program Współpracy Transgranicznej dla Rzeszowa, Iwano-Frankiwska i Łucka na lata 2014–2020. Program zawiera analizę działalności miejskich instytucji kultury i opieki społecznej oraz rekomendacje w zakresie rozwoju dalszej współpracy między miastami w tych branżach, w tym konkretne propozycje działań. Zostanie on rozpowszechniony w instytucjach i organizacjach kultury i opieki socjalnej miast partnerskich.


Przed konferencją miało miejsce trzydniowe seminarium z zakresu angażowania wolontariuszy do działalności instytucji kultury i opieki społecznej. Do udziału w seminarium zaproszono przedstawicieli Łuckiego Miejskiego Ośrodka Służb Socjalnych dla Rodziny, Dzieci i Młodzieży, organizacji pozarządowej «Fundacja Rozwoju Społeczności», Stowarzyszenia Kulturalnego 100wt, studia animacyjnego «IMAGO». Seminarium zorganizowali doświadczeni animatorzy kultury i aktywiści z Polski, którzy dzielili się doświadczeniem w zakresie współpracy z mediami, pozyskiwania i motywowania wolontariuszy, przedstawili w praktyce interaktywne metody warsztatowe organizacji pracy zespołu wolontariackiego.


Akcentem podsumowującym cykl spotkań było otwarcie wystawy «Ukraina: tak blisko i tak daleko» Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego. Prace zostały wykonane podczas pleneru, zorganizowanego w miastach Ukrainy Zachodniej w październiku ubiegłego roku. Na wystawie znalazły się zdjęcia Lwowa, Tarnopola, Dubna, Tarakanowa, Zbaraża i Krzemieńca.

 

Dodatkowo:
Projekt «Wspólna sieć współpracy w zakresie kultury i opieki socjalnej na rzecz rozwoju miast z polsko-ukraińskiego pogranicza» jest realizowany od kwietnia 2013 roku przez Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk, Urząd Miasta Rzeszów dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Budżet projektu wyniósł 387 402,54 EUR, a budżet działań Łucka – 96 959,00 EUR.


W ramach projektu zorganizowano liczne działania w zakresie kultury i opieki socjalnej, które miały służyć nawiązaniu współpracy między instytucjami i organizacjami z trzech miast partnerskich. Między innymi odbyły się: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Współczesnej «Art Territory: miasto twórców», seminaria z pozyskiwania środków unijnych dla pracowników instytucji kultury i opieki socjalnej, wizyty studyjne w placówkach opieki socjalnej i kultury, spotkania na temat rozwoju współpracy sieciowej z udziałem radnych, warsztaty dla podopiecznych instytucji i organizacji opieki socjalnej miasta Łuck w partnerskich placówkach miasta Rzeszów, kursy z języka polskiego dla pracowników jednostek samorządowych Łucka, cykl działań w zakresie rozwoju wolontariatu w kulturze i opiece socjalnej.

 

www.lutskrada.gov.ua