Wiadomości
  • Register

razem z Ukr 4

19 czerwca odbyło się forum programu «Razem z Ukrainą», zorganizowane przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza i dobroczynną fundację «Wołyń–2014». Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej przedsiębiorstwa Modern-Expo.

 

Program «Razem z Ukrainą. Pomoc humanitarna» ma na celu wsparcie wymuszonych przesiedleńców i będzie działał na wschodzie Ukrainy. Jego pomysłodawcą jest Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Na Ukrainie projekt będzie realizowany przez dobroczynne fundacje «Wołyń–2014» i «Międzynarodowe Stowarzyszenie Wsparcia Ukrainy» oraz organizację charytatywną «Ja – Wołnowacha».


Dyrektor wykonawczy Fundacji Dobroczynnej «Wołyń–2014» Wołodymyr Krywowycz podkreślił, że według oficjalnych statystyk, w związku z trudną sytuacją na wschodzie Ukrainy, do regionów nie objętych wojną, wyjechało już około 900 tys. osób. Zgodnie z nieoficjalną informacją tę liczbę można podwoić.


Według danych rządowych wśród uchodźców jest 160 tys. dzieci. Ponad 400 tys. to osoby niepełnosprawne i starsze. Państwo udziela im pomocy, ale nie jest ona wystarczająca» – powiedział. Zgodnie z decyzją Gabinetu Ministrów w ciągu sześciu miesięcy osoby przesiedlone otrzymują zasiłek w wysokości 884 hrywny miesięcznie dla osób niezdolnych do pracy i 442 hrywny dla osób zdolnych do pracy. Zasiłek na rodzinę nie może przekraczać 2 400 hrn.


Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, członek Rady Programu «Razem z Ukrainą» ks. Stefan Batruch zasygnalizował, że już od roku poszukuje możliwości pomocy wymuszonym przesiedleńcom z Ukrainy, jednak w ukraińskiej stolicy nikt jego próśb nie słyszy.


«Było mi przykro, kiedy zwracałem się do różnych instytucji w Kijowie, że już czas rozwijać pomoc humanitarną dla osób potrzebujących. Śmiali się ze mnie i pytali o co chodzi. Dzisiaj widzimy, że to jest konieczność» – i podkreślił, że to wsparcie, które jest dostępne teraz, nie jest zgodne ze standardami XXI wieku, a także posiada charakter korupcyjny.


Stefan Batruch prezentował program «Razem z Ukrainą», w ramach którego minimum 400 rodzin wewnętrznie przesiedlonych otrzyma pomoc, dla 10 placówek medycznych zostaną zakupione leki i wyposażenie, co najmniej pięćdziesiąt dzieci przesiedleńców wyjedzie na wypoczynek do Polski.


Mer Miasta Łuck Mykoła Romaniuk poinformował, że w administracyjnym centrum Wołynia na dzisiaj zarejestrowano ponad 1100 przesiedleńców. Nie ma problemów z nauczaniem dzieci, zatrudnienie udaje się 50 / 50, a największym problemem jest zakwaterowanie.


Vice-prezydent Lubelskiego Klubu Biznesu, jeden z fundatorów fundacji dobroczynnej «Wołyń–2014» Bogdan Łukasik podkreślił ważność socjalnej odpowiedzialności biznesu. Takim przykładem na Wołyniu jest zrzeszenie przedsiębiorców w Fundację Dobroczynną «Wołyń–2014».


Na zakończenie forum uczestnicy podpisali dokumenty o współpracy i zobowiązali się do realizacji projektu «Razem z Ukrainą» do końca bieżącego roku.


Opr. według volyn2014.org.ua