Wiadomości
  • Register

Konf poszuk inwestora1

6 maja 2015 roku we wsi Strumiwka (rejon łucki) w kompleksie rekreacyjnym «Restpark» odbyła się konferencja kończąca projekt «Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów Polska–Ukraina».

 

Temat konferencji – «Perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy w sferze inwestycji». Udział w niej wzięli zarówno przedstawiciele organów samorządu terytorialnego, biznesu oraz instytucji obwodu wołyńskiego, jak i przedstawiciele samorządów lokalnych i biznesu z województwa podlaskiego.


To już druga wizyta polskiej delegacji na Wołyniu w ramach tego projektu. W połowie kwietnia 2015 r. 15 reprezentantów polskiego samorządu już odwiedziło obwód wołyński w ramach wizyty studyjnej. Z kolei w maju, przedstawiciele województwa podlaskiego przyjechali z konkretnymi ofertami współpracy, tak między jednostkami samorządu terytorialnego, jak i między przedstawicielami biznesu dwóch państw. Największe zainteresowanie kontynuacją współpracy z Wołyniem wyrazili przedstawiciele gmin Szczuczyn, Mońki oraz Choroszcz.


Podczas konferencji Olga Szworak, koordynator projektu i kierownik Wołyńskiej Obwodowej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości, zaprezentowała wyniki projektu. Anna Milewska, koordynator projektu po stronie polskiej z ramienia Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z Białymstoku, zwróciła uwagę uczestników konferencji na szczególne cechy realizacji projektu i perspektywy jego wdrożenia w Polsce. Ekspert Transgranicznej Agencji Inwestycyjnej Oleksandr Osoweć wystąpił z referatem pt. «Rozwój biznesowego ekosystemu w regionie. Jak zmienić potencjał w rezultat». Natomiast prezes agencji Andrij Syczuk skupił się na perspektywach jej rozwoju w przyszłości. Z jego słów wynikało, że podstawą dla przyszłej działalności agencji będzie intensyfikacja współpracy biznesowej między mikroregionami Ukrainy i Polski, z tym, że przede wszystkim będzie pogłębiała się współpraca polskiego i ukraińskiego małego biznesu.


Projekt «Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów Polska–Ukraina» został zrealizowany dzięki wsparciu UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013.

 

Wiktor JARUCZYK