Wiadomości
  • Register

dyktando 2 ABC 2

140 osób przybyło z różnych miast Łuckiego Obwodu Konsularnego (Łucka, Ostroga, Kowla, Beresteczka, Równego) na II dyktando z języka polskiego na Ukrainie, które odbyło się w ramach projektu «Biało-czerwone ABC» 23 maja. Dzieci, młodzież i dorośli zmagali się z trudnym tekstem, który opowiedział historię sojuszu Józefa Piłsudskiego z Symonem Petlurą.

 

Konkurs otworzyli Konsul Generalna RP Beata Brzywczy i Sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski. Obecna była także Konsul Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Dorota Dmuchowska.


Regulamin konkursu przypomniała prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich Switłana Zinczuk. Tekst dyktanda przeczytała nauczycielka języka polskiego ucząca w Łucku Jadwiga Demczuk. Tekst był czytany najpierw w całości, a potem we fragmentach i na koniec ponownie lektorka zaprezentowała całość tekstu.


Jury w składzie Switłana Zinczuk, Natalia Ciołyk, Anna Stańko-Prysiażniuk, Julia Łukacz, Nina Mychaluk, Jadwiga Demczuk, Natalia Neczyporuk, Wita Bugajewa, Wiesław Pisarski sprawdzało prace przez blisko trzy godziny.


W kategorii 12-18 lat I miejsce zdobyła Julia Sikaczowa z Łucka (Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich), II – Katarzyna Tkaczuk z Równego (Towarzystwo Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta), III – Mirosława Sawko z Łucka (Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich).


W kategorii dorosłych: I miejsce zdobyła i została Mistrzem Ukrainy Lila Batura ze Szkoły Polskiej w Kowlu, II miejsce zdobyła i I Wicemistrzem Ukrainy jest Anastazja Oleksiuk z Łucka (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki), II Wicemistrzem została Tatiana Dworska ze Szkoły Polskiej w Kowlu.


Najmłodsza uczestniczka Anastazja Syrotiuk z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej również została nagrodzona nagrodą rzeczową. Najstarszy uczestnik dyktanda p. Władysław Bagiński z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta otrzymał za swój wysiłek także nagrodę książkową.


Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii 12–18 lat pojadą w nagrodę do Polski, oprócz tego zostali nagrodzeni tabletami i pięknymi albumami o Polsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a nauczyciele przygotowujący ich podziękowanie za swój wkład pracy w ich przygotowanie.


Wiesław Pisarski,
nauczyciel delegowany do pracy dydaktycznej za granicę
Przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

II Ogólnoukraińskie Dyktando było objęte opieką merytoryczną i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, i realizowane w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie». Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.