Wiadomości
  • Register

Szkolenia 1

Wielką dawką pasji do zmiany nastawienia do swojej działalności polonijnej zostali zarażeni uczestnicy szkolenia zorganizowanego przez redakcję Monitora Wołyńskiego. Nosiło ono nazwę «Portal internetowy – wizytówka organizacji polskiej. Problematyka, zasady i tryb tworzenia strony internetowej».

Czas nieubłaganie biegnie, świat wokół nas zmienia się nieustannie. Najwyższy czas wykorzystać szerzej w promowaniu polskości Internet we wszystkich jego możliwościach w działalności wszystkich organizacji polonijnych – taka była teza przyświecająca organizatorom szkolenia.

Kurs trwał dwa dni – 21. i 22. maja. Otworzyła go Konsul Generalny RP w Łucku pani Beata Brzywczy. Zaraz potem wice-konsul Wojciech Bednarek przedstawił prezentację o tym, skąd czerpać wiedzę o Polsce, podał przykłady dobrych praktyk w zarządzani informacją na oficjalnych portalach MSZ. Przedstawił także wiele portali edukacyjnych przydatnych w dydaktycznej praktyce w szkołach na Ukrainie.

Redaktor naczelny «MW» Walenty Wakoluk poprowadził ćwiczenie związane z miejscowościami, z których pochodzą uczestnicy szkolenia. W ten sposób została stworzona mapa zainteresowań organizacji polonijnych. Wśród nich najważniejsze są oczywiście: pamięć i kultura, zaraz obok idą: pejzaż rodzinnych stron, tożsamość, wiara, groby, racja stanu, etyka, moralność, solidarność i poczucie wspólnoty.

Wiktor Jaruczyk opowiedział o tym, czym jest strona internetowa, jak i dlaczego jest tworzona i co powinna zawierać, aby przyciągała internautów, uczniów i czytelników.

Wołodymyr Chomycz przedstawił najlepsze układy stron internetowych, opowiedział o hostingu, domenie, o tym jak administrować stroną. Pokazał narzędzia do prowadzenia statystyk. Mówił o tym kogo szukać jako partnerów do tworzenia strony internetowej, jak uważać na wirusy, o tym, czy można zarobić na bieżące utrzymanie strony przez reklamę. Przedstawił szczegółowo koszty stworzenia i utrzymania strony internetowej.

Natalia Denysiuk przedstawiła na konkretnych przykładach dobre i złe strony lokalnych ukraińskich portali poświęconych Polonii. Szczegółowo powiedziała o tym, jakie doświadczenia innych może każdy z uczestników wykorzystać do tworzenia swojej strony internetowej, a czego powinien unikać.

Drugiego dnia szkolenia Wiktor Jaruczyk w pierwszej części przedstawiał wszystkim sposoby i źródła uzyskania informacji. Natalia Denysiuk opowiadała szczegółowo o tym jak ma wyglądać portal, który jest mini-gazetą dla zainteresowanych internautów. Potem przedstawiła swoje spostrzeżenia o etyce i kulturze dziennikarskiej, okraszając je bogato przykładami, ciekawostkami i humorystycznymi ilustracjami. Na koniec wszyscy uczestnicy szkolenia zadawali pytania prowadzącym, dyskutowali o problemach poruszonych w ciągu dwudniowych zajęć, a ci którzy już mają doświadczenie i swoje strony internetowe przekazali doświadczenia i problemy w prowadzeniu swojej strony internetowej. Poruszono, oczywiście, wykorzystanie strony internetowej do nauki języka polskiego.

Portal internetowy ma być wizytówką organizacji działającej na Ukrainie – taki wniosek ogólny uczestnicy szkolenia wywieźli z Łucka. Wszyscy też wyrazili chęć uczestniczenia w II turze szkolenia już po stworzeniu swoich stron internetowych.

Szkolenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu RP w Łucku ze środków MSZ Polski.

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel delegowany do pracy dydaktycznej za granicę
Przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą