Wiadomości
  • Register

Riwne konstytucja

Z okazji Święta Narodowego 3 Maja członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. Reymonta wystąpili przed rówieńską publicznością z programem poetycko-muzycznym poświęconym rocznicy uchwalenia Konstytucji - Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r.

 

Współtwórcami programu artystycznego i jego wykonawcami byli członkowie organizacji oraz osoby związane z jej działalnością, osoby uczące języka polskiego oraz ich uczniowie, jak również członkowie innych organizacji i zespołów artystycznych.


W uroczystości udział wzięli członkowie polskich organizacji z Równego, reprezentanci miejscowej władzy, organizacji mniejszości narodowych oraz przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Łucku. W związku z obchodzonym w dniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy zwróciła się do licznie zgromadzonych Rodaków:


«Na przestrzeni wielu dziesięcioleci i całych wieków Polonia i Polacy mieszkający za granicą udzielali naszej Ojczyźnie wsparcia w najbardziej kluczowych dla losów Polaków i Polski momentach. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim Rodakom za waszą wierność i przywiązanie do polskości, do tradycji patriotycznych, do języka ojców i dziadów. W sposób szczególny chciałabym słowa wdzięczności skierować pod adresem liderów organizacji polskich, osób aktywnie działających na rzecz zachowania tradycji i zwyczajów polskich, osób zaangażowanych w popularyzację kultury i języka polskiego».


Uroczystości rozpoczęły się od uroczystego wniesienia sztandaru Hufca Wołyń i odśpiewaniu hymnu państwowego. W programie artystycznym zaprezentowano m.in. wiersze Wisławy Szymborskiej i Cypriana K. Norwida oraz pieśni patriotyczne i okolicznościowe. Wspólne spotkanie zakończył piknik na terenie parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Równem.


luck.msz.gov.pl