Wiadomości
  • Register

info Lublin nr 18 foto

Około 500 gospodarstw agroturystycznych jest na Lubelszczyźnie, ale tylko dwa mogą posługiwać się znakiem «wypoczynek u rolnika».

 

Pracownicy RG Bogdanki zapowiadają dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Weszli w spór z pracodawcą. Ponad 500 pracowników firmy dostaje pensje ok. 1300–1500 zł «na rękę». Dla porównania pracownicy innej firmy – LW Bogdanka – zarabiają ok. 4500 zł. W 2014 roku w całym Lubelskim Węglu zatrudnionych było 4319 górników. Z tego 525 osób w Robotach Górniczych. Kierownictwo spółki przypomina, że RG Bogdanka powołana została w celu prowadzenia prac prostych, niewymagających specjalistycznych kwalifikacji. Bogdanka skarży się na trudną sytuację na rynku węgla. Ostatnio kopalnia ograniczyła plany sprzedaży, co skutkować będzie redukcją zatrudnienia o 350 osób na koniec roku. Może się to też wiązać ze zwolnieniami w firmach świadczących usługi na rzecz kopalni, w tym RG Bogdanka.

 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zabiega o utworzenie nowych oddziałów, m.in. chirurgii, urologii, ortopedii. Obecnie w centrum onkologii jest 200 łóżek. W przyszłości przewidziano 500 miejsc. Jednym z pomysłów na wypełnienie pustki w nowym centrum onkologii jest przeniesienie do niego oddziałów lub ich części z innych lubelskich szpitali. Do nowych budynków Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej personel i pacjenci mają się przeprowadzić w wakacje. Co do struktury oddziałów w COZL i lubelskich szpitalach ostateczne zdanie będzie należeć do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Wpłynęły aż 84 wnioski z uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza w Lublinie. Teraz ratusz je przeanalizuje. Temat wzbudza duże emocje. Najlepszym tego dowodem jest zainteresowanie zakończonymi właśnie konsultacjami społecznymi. Lublinianie w swoich uwagach chcą odsłonięcia płynącej pod ziemią Czechówki, czy ulokowanie zielonego rynku z warzywami i kwiatami w centrum nowego Podzamcza tak, żeby było to naturalne miejsce spotkań. Mieszkańcom nie jest także obojętne to, czy nowa architektura nie przytłoczy cennych zabytków. Chodzi o to, aby zbyt wysokie budynki nie zasłoniły widoku cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego, Wzgórza Czwartkowego wraz z kościołem pw. św. Mikołaja, czy sylwety Zamku Lubelskiego.

 

Sporo działo się ostatnio w zamojskim zoo. Czeskie wiewiórki zaprzyjaźniły się z surykatkami, wykluł się pierwszy w historii ogrodu waran, a w stajni urodził się kucyk szetlandzki. W minionych tygodniach w zamojskim ogrodzie zoologicznym pojawiły się zupełnie nowe gatunki zwierząt. Najciekawsze z nich to z pewnością wiewiórki przylądkowe, które w Polsce można oglądać tylko w tym zoo.

 

Ruszył plebiscyt Złoty Żuraw na najlepsze inwestycje oddane do użytku w latach 2012–2014 na terenie województwa lubelskiego. Laureaci będą wybierani w głosowaniu SMS–owym oraz przez kapitułę złożoną ze specjalistów. Udział mogą zgłaszać firmy i instytucje, które prowadzą działalność gospodarczą w regionie. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 maja.


Zwiedzanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich było bezpłatne. Liczni gości obejrzeli dodatkowe atrakcje w postaci pokazów historycznych. W programie święta były pokazy walk na broń białą oraz pistolety, nauka fechtunku bronią białą, pokaz sprawności strzelców, strzelcy zaprezentowali jak wyglądał ekwipunek muszkietera polskiego w XVII wieku, jakiej broni używano i jak się nią posługiwano, jak walczono w szyku w dawnych czasach.


Lubelscy studenci mają coroczne święta. Każda uczelnia ma swoje imprezy. Pierwszą z tegorocznych imprez nazywała się Medykalia, które zaczęły się 30 kwietnia. W 2015 roku Medykalia organizowały wspólnie Uniwersytet Medyczny, WSPA i WSSP. Dzień po zakończeniu Medykaliów zaczęły się Kozienalia, organizowane przez studentów UMCS. Kozienalia potrwają aż do 29 maja a w tym czasie będzie można bawić się przy muzyce takich artystów, jak m.in. Fisz, Emade, Lady Pank, Kasia Nosowska, czy Krzysztof Zalewski. 15 maja wystartują z kolei Dni Kultury Studenckiej Juwenalia – Feliniada – KULturalia 2015.

 

Chełm w ciągu kilku lat otrzyma nowe drogi, obwodnice, ścieżki rowerowe, samochodowe centrum logistyczne i kolejne zbiorniki wodne. To wybrane zadania uwzględniane w przygotowywanej strategii rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020. Wspierana również idea wykorzystania szerokiego toru i uczynienie z Chełma ważnego kolejowego węzła komunikacyjnego.

 

Do końca sierpnia ma potrwać budowa sieci szerokopasmowego Internetu w województwie lubelskim. Prace są już wykonane w 98 procentach. Budowa sieci szerokopasmowej w regionie ma kosztować 385 mln zł. 267 milionów pochodzi z unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

 

Politechnika Lubelska uruchomiła dwa nowe laboratoria. Będą w nich przeprowadzane badania związane z automatyczną rejestracją i analizą ruchu w przestrzeni trójwymiarowej oraz poprawą sterowania pojazdami czy prace z wykorzystaniem technik 3D wspierające zachowanie dziedzictwa kulturowego. Sprzęt, który będzie do tego wykorzystywany kosztował ok. 4 mln zł.

 

Około 500 gospodarstw agroturystycznych jest na Lubelszczyźnie, ale tylko dwa mogą posługiwać się znakiem «wypoczynek u rolnika». W przypadku drugiej kategorii trzeba spełniać dodatkowe warunki. Muszą być zwierzęta, co najmniej trzy gatunki. W takiej agroturystyce posiłki podawane gościom muszą być przygotowane na bazie produktów wiejskich. Gospodarz ma prowadzić działalność rolniczą, a kwatery muszą znajdować się też w otoczeniu zabudowań wiejskich. W województwie lubelskim o taki certyfikat postarały się dwa gospodarstwa: «Przy Gościńcu» w miejscowości Grądy w powiecie łęczyńskim i «Gajowianka» w Nowym Gaju w powiecie lubelskim.

 

MW