Wiadomości
  • Register

Ostrog Giedroyc2

15 kwietnia 2915 roku w Akademii Ostrogskiej uroczyście otwarto wystawę «Jerzy Giedroyć i jego sprawa. Dorobek biblioteki Kultury».

 

Wystawa, została opracowana i przygotowana przez Instytut Polski i Fundację «Kultury Paryskiej» (www.kulturaparyska.com), dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Konsulat Generalny RP w Łucku zorganizował dwie prezentacje tej wystawy: w Łucku od 1 do 14 kwietnia 2015 roku oraz w Ostrogu od 15 kwietnia do 11 maja 2015.


Wystawę w Ostrogu uroczyście otworzył rektor Akademii Ostrogskiej – prof. Ihor Pasicznyk, który przed zgromadzonymi pracownikami naukowymi i studentami wygłosił niezwykle interesujący wykład o środowisku Kultury Paryskiej, m.in. w kontekście dorobku Instytutu Literackiego, kierowanego latami przez Jerzego Giedroycia, jego intelektualnego i politologicznego przesłania aktualnego dziś dla naszej części Europy. W wystąpieniu zarówno pana rektora, jak i prorektora – prof. Petro Kraliuka, pojawiły się szczególne wątki współpracy Giedroycia i z ukraińskimi intelektualistami przebywającymi na emigracji, którzy zaproszeni przez Redaktora aktywnie uczestniczyli w wielkim dyskursie, rozpoczętym jeszcze w latach 50. XX wieku, dotyczącym przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej i w ogóle przyszłego kształtu Europy po rozpadzie ZSRR. Do czołówki owej grupy intelektualistów należał m.in. Bohdan Osadczuk. Obaj profesorowie podkreślili doniosłość trudnego zadania, jakiego podjęło się grono intelektualistów Kultury Paryskiej. Zadania reprezentowania narodów, ujarzmionych przez Rosję sowiecką, reprezentowania w ówczesnym wielkim dialogu w wolnej Europie.


luck.msz.gov.pl