Wiadomości
  • Register

Bliharski

26 marca na cmentarzu w Zabrzu Biskupicach pożegnaliśmy majora Czesława Blicharskiego, wielkiego Syna Ziemi Tarnopolskiej, Człowieka Niezłomnego, Człowieka, którego życie było tak bogate i niezwykłe, że mógłby powstać niejeden film o Jego losach.

 

Czesław E. Blicharski urodził się 5 lipca 1918 w Tarnopolu, zmarł 21 marca 2015 w Zabrzu. Swoją edukację rozpoczął w Tarnopolu, później studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a potem wybuchła wojna.


W marcu 1940 r. przy próbie przedostania się na Węgry, razem z trzema braćmi został aresztowany przez NKWD. Znalazł się w okolicach Workuty, gdzie pracował przy wyrębie lasu. W październiku 1942, na mocy układu Sikorski – Majski trafia do tworzącej się armii Andersa. W 1942 r. jest już w Wielkiej Brytanii, gdzie przechodzi szkolenie dla załóg powietrznych, a następnie w 1943 w Kanadzie, gdzie ze stopniem sierżanta Royal Air Force ukończył kurs bombardierów. Po powrocie do Anglii został wcielony do 300 Dywizjonu Bombowego «Ziemi Mazowieckiej». Brał udział w bombardowaniach Drezna, Dortmundu, Norymbergii i Kilonii, a także alpejskiej kwatery Hitlera.


Po wojnie został w Anglii, gdzie dokończył studia na Uniwersytecie w Oxfordzie. Wahał się, czy wracać do kraju, wiedział, tak jak i inni, że do Tarnopola nie może wrócić, wobec tego, za namową braci wyjechał do Argentyny, a potem Urugwaju, gdzie robił karierę w amerykańskiej korporacji. Dorobił się nawet majątku, ale wszystko to zostawił braciom i w 1956 r. wrócił do swojej tarnopolskiej ukochanej, która przez 16 lat wiernie na niego czekała.


Życie w PRL-u nie było usłane różami, prawnik, władający kilkoma językami nie mógł znaleźć pracy, w końcu został referentem na kopalni. Po przejściu w 1978 r. na wcześniejszą emeryturę razem z żoną Kaziurą, jak ją nazywał, oraz córką Bożeną powrócił do Tarnopola w swojej działalności. To on zapoczątkował coroczne zjazdy byłych mieszkańców Ziemi Tarnopolskiej, apelował podczas nich o zbieranie i przekazywanie mu pamiątek i materiałów na temat Tarnopola. Owocem tego było dziesięć książek poświęconych miastu, jego historii, kulturze i ludziom. W latach 90-tych Czesław Blicharski przekazał swoje zbiory Bibliotece Jagiellońskiej, a zgromadził tego dwie ciężarówki. Obecnie Archiwum Rodziny Blicharskich jest przechowywane, porządkowane i opracowywane przez Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie.


Majora pochowano z honorami wojskowymi, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego i piosenek legionowych. Nad grobem zabrzmiała salwa honorowa.


Dla nas, Tarnopolan rozrzuconych po całej Polsce, odejście Czesława Blicharskiego to niepowetowana strata, ale mamy w pamięci Jego wezwanie, aby nie zapominać o swojej Małej Ojczyźnie i tę pamięć przekazać naszym dzieciom, wnukom i prawnukom. Obyśmy mogli temu sprostać.

 

Anna MADEJ,

Klub Tarnopolan przy TMLiKPW w Krakowie
Piotr FRYZ,

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

 

W dniu 21 marca 2015 roku zmarł

 

śp.
Mjr Czesław E. Blicharski

 

polski lotnik w okresie II Wojny Światowej, urodzony tarnopolanin

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Rodzinie

 

składają
Członkowie Klubu Tarnopolan przy TMLiKPW w Krakowie i
Polskiego Towarzystwo Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu