Wiadomości
  • Register

Kowel Dubienka

Kilka lat temu, między Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kowlu, a Nadbużańskim Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Dubienka, została podpisana umowa o współpracy, która z czasem przerodziła się w przyjaźń.

 

Dzięki kontaktom między tymi organizacjami, ukraińskie dzieci i młodzież miały możliwość wyjazdu do Polski i uczestniczenia w wielu różnych projektach. Zespół pieśni «Rodynońka», który istnieje od 8 lat przy Centrum Rehabilitacji w Kowlu, jest również częstym gościem świąt regionalnych oraz muzycznych festiwali w Chmielowie, Dubience czy Włodawie. Dzieje się tak dzięki zaproszeniom Nadbużańskiego Stowarzyszenia Miłośników Gminy Dubienka.


Podczas wspólnych festiwali, koncertów i wizyt, można spotkać swoich dobrych przyjaciół z Polski i Ukrainy, porozmawiać o planach na dalszą współpracę oraz dowiedzieć się o działalności i osiągnięciach. Polacy bardzo interesują się sytuacją polityczną na Ukrainie, pokazując , że nie są obojętni na los swoich sąsiadów. Młodzież i dzieci z Centrum Rehabilitacji w Kowlu biorą aktywny udział w akcjach pomocy armii ukraińskiej na Wschodzie: robią bransoletki, serca z cukierków lub organizują tematyczne wystawy swoich prac. Zebrane w ten sposób środki, są przekazywane na zakup medykamentów (apteczek) dla ukraińskich żołnierzy. Z inicjatywy naszych przyjaciół ze Stowarzyszenia «Perły Chmielowa» przez Centrum Rehabilitacji zostały przekazane koszty na potrzeby wojska ukraińskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za taką pomóc i życzymy pokoju na ziemiach obu państw.


Natalia BALECKA