Wiadomości
  • Register

Spotkania mistrzow

W dniach 16–19 kwietnia odbyły się Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Tegoroczny wspólny finał lustrzanych konkursów: X Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Ukraińskiej i VIII Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji i Prozy dla mieszkańców Ukrainy zorganizowano w Łucku.

 

Ceremonia otwarcia odbyła się 17 kwietnia w Teatrze Lalek, gdzie uczestników powitali patroni konkursu. Później miało miejsce spotkanie z ukraińskim pisarzem Tarasem Prochaśką, którego moderatorem był recytator, dziennikarz Polskiego Radia «Lublin» Jarosław Zoń. Pokazano także monodram «Od przodu i od tyłu», inspirowany powieścią Karola Zbyszewskiego «Niemcewicz od przodu i tyłu».


Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy podczas ceremonii otwarcia powiedziała: «Mam przyjemność zainaugurować Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Jest to kolejny konkurs, do którego eliminacje odbyły się w Polsce i na Ukrainie. Projekt ten przyczynia się do rozwoju polsko-ukraińskich stosunków kulturalnych. Język jest nośnikiem treści i emocji, które chcemy przekazać. Dźwięki składają się w litery, słowa, wypowiedzi, te z kolei – w zdania, a następnie – w poematy... Język jest również narzędziem wzajemnego poznawania się oraz nośnikiem odmienności ludzi, którzy nas otaczają. Poprzez język uczymy się innej kultury, pogłębiamy wiedzę z historii różnych narodów, odczuwamy smaki nieznanych nam kuchni egzotycznych... Nie mogę nie cieszyć się z powiększenia grupy osób zainteresowanych głębszym poznaniem naszego kraju, jego współczesności i przeszłości, kultury i sztuki. Cieszy też to, że co roku zainteresowanie konkursem nie zmniejsza się po obu stronach granicy».


Kierownik Wydziału Kultury Rady Miasta Tatiana Hnatiw zabierając głos podkreśliła, że «wielu młodych ludzi spotyka się w Łucku i za pomocą poezji i sztuki prowadzi dialog na temat kultury narodów Ukrainy i Polski. W tym jest wielka przyszłość dla naszych dwóch narodów». Zaznaczyła również, że pomimo trudnej sytuacji na Ukrainie, zapotrzebowanie na sztukę słowa i jego twórczą ekspresję jest zawsze aktualne: «To spotkanie jest kolejnym dowodem, że właśnie kultura i sztuka są ważnymi narzędziami dialogu i porozumienia». Pod koniec wyraziła nadzieję, że następne Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa odbędą się również w Łucku, ale pod pokojowym ukraińskim niebem.


18 kwietnia w Pałacu Kultury miasta Łucka odbył się koncert galowy «Ukraina i Polska, słowem pisane», na którym wystąpił Zespół Pracowni Piosenki Literackiej Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie pod kierownictwem Michała Pastuszaka oraz wręczono nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu recytatorskiego.


Wśród uczestników z Ukrainy zwycięzcami zostali: Władysław Melnyk (I nagroda), Olga Wengerec (II nagroda) oraz Mychajło Barakow (III nagroda). Wśród polskich uczestników – I nagroda – tytuł Mistrza Słowa – Yevhenii Harkusha – Lublin, II nagroda – Witalia Sosnowska – Lublin, III nagroda – Danuta Naugolnyk – Lublin. Nagrodami jury zostali wyróżnieni też Jurij Dmytruk, Julia Borzun, Klara Frakała i Martyna Zięba. Wyróżnienie specjalne publiczności otrzymała mieszkanka Połtawy Nina Makucha.


Nagrodami za wkład w rozwój współpracy Polski i Ukrainy w zakresie twórczości, promowanie języka sąsiedniego państwa wymienili się organizatorzy Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa.


Zwycięzców wytypowali jurorzy: polonistka, pedagog techniki i kultury języka Grażyna Matyszkiewicz, ukraiński pisarz, dziennikarz i tłumacz Taras Prochaśko, polska aktorka teatralna i filmowa Barbara Prokopowicz.


Organizatorami Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa są Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie, Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie, Pałac Kultury w Łucku Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Towarzystwo Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania w Łucku, Wydział Kultury Rady Miasta Łuck, Wydział Kultury i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin, Zakład filologii ukraińskiej UMCS w Lublinie. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem: Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Wasyla Pawluka, Konsula Generalnego RP w Łucku Beaty Brzywczy, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, Mera Miasta Łucka Mykoły Romaniuka, Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Bogdana Wagnera. Konkurs odbył się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.


Olga SZERSZEŃ