Wiadomości
  • Register

konf Lekcja historii

28 kwietnia na Wydziale Historii Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego im. Łesi Ukrainki odbędzie się międzynarodowa konferencja «Lekcja historii. Wykorzystanie pamięci o zbrodniach II wojny światowej we współczesnej wojnie informacyjnej».

 

28 kwietnia, wtorek: 12.00 – 15.00 – «Zbrodnia katyńska – historia zakłamania»:


1. Prezentacja książki Oleksandra Zinczenki «Godzina papugi».


2. Prezentacja książki Swietłany Filonowej «Katyńskie medytacje».


3. «Czy zbrodnia wołyńska przestanie dzielić Polaków i Ukraińców? Ograniczenia i perspektywy rozwoju dialogu o trudnej pamięci historycznej». Moderator Paweł Trzciński.


4. «Rola uniwersytetów w debacie o trudnej historii. Jak przygotować studentów do funkcjonowania w rzeczywistości zróżnicowanych przekazów», moderator Hubert Łaszkiewicz


5. Dyskusja: «Jak radzić sobie z trudną historią w czasie wojny ideologicznej».

 

15.30 – 18.00 «Wykorzystanie pamięci historycznej w rosyjskiej wojnie propagandowej» (Maria Avdeeva).


«Szkolenie z bezpieczeństwa informacyjnego» (Tetyana Kochanowska).

 

MW