Wiadomości
  • Register

reabilitowani 1

Nazwiska 10 tysięcy zamordowanych w ZSRR rodaków podali historycy Rówieńszczyzny. Informuje o tym «Radio Swoboda».

 

W Równem odbyła się prezentacja publikacji z serii «Zrehabilitowani przez historię: Rówieńszczyzna». Historycy umieścili w serii książek nazwiska ponad 10 tysięcy rodaków, zgładzonych przez sowiecką represyjną maszynę. Są to głównie Ukraińcy, ale martyrologia zawiera ponad 600 polskich nazwisk.


Historycy nie mogą powiedzieć, ile jeszcze książek z nazwiskami represjonowanych rodaków zostanie opublikowanych, ponieważ całkowita liczba ofiar może obejmować około stu tysięcy.


Naukowcy doczekali się decyzji Rządu z dnia 31 marca 2015 r., która przewiduje złożenie do parlamentu projektu ustawy o dostępie do archiwów represyjnego komunistyczno-totalitarnego reżimu lat 1917-1991. Teraz decyzję musi podjąć parlament.


Do tej pory naukowcy mogli mówić tylko o oficjalnie zrehabilitowanych osobach. Ale teraz otwiera się droga do wielu dotychczas tajnych dokumentów, w których mówi się o innych, «szczególnie niebezpiecznych» dla radzieckich władz przedstawicieli narodowo-wyzwoleńczego ruchu.


Grupa redakcyjna uznała za konieczne, by poświęcić specjalną edycję «Zrehabilitowanych…» deportowanym rodakom i tym, którzy zginęli w walce o Państwo Ukraińskie od początku ubiegłego wieku do chwili obecnej.


W Obwodowej Bibliotece Naukowej równolegle z publikacją «Zrehabilitowanych...» naukowiec Uniwersytetu Państwowego w Równem Ruslana Dawydiuk zaprezentowała książkę «Z Polakami – za Ukrainę». Książka jest poświęcona współpracy Polaków i Ukraińców w walce z bolszewizmem w 20-30 latach ubiegłego wieku.


W prezentacji wzięli udział krewni i przyjaciele poległych patriotów, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku, studenci i ci, którzy sami przeżyli represje komunistyczne.


www.radiosvoboda.org

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1