Wiadomości
  • Register

Giedroyc 1

W Łucku została otwarta wystawa «Jerzy Giedroyć i jego dzieło. Dorobek Biblioteki «Kultury», którą wcześniej eksponowano we Lwowie i Iwano-Frankowsku.

 

«Każdy naród ma swoje autorytety. Jednym z takich autorytetów dla nas Polaków jest Jerzy Giedroyć» – zaznaczyła na wstępie Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy. Otwarcie wystawy odbyło się 1 kwietnia. Kilka słów o Redaktorze powiedzieli także prorektor Akademii Ostrogskiej Petro Kraluk, kierownik Wydziału ds. Mniejszości Narodowych Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleksandr Krawczuk i inni. Dyrektor wydawnictwa «Kluczi» Dmytro Hołowenko przedstawił książkę «Jerzy Giedroyć, Emigracja ukraińska, Listy 1950-1982» (tłumaczenie na ukraiński) oraz «Польські студії» – zbiory publikacji naukowych zwycięzców konkursu im. Giedroycia organizowanego co roku przez Ambasadę RP w Kijowie. Pozycje te można kupić w księgarni «Kluczi» w Łucku (ul. Woli 2).


Informacja prezentowana na wystawie zawarta jest na 26 planszach. Ekspozycja zaczyna się od 1946 r., w którym założono Instytut Literacki – był on ambasadorem nie tylko Polaków, ale także Ukraińców, Litwinów czy przedstawicieli innych narodów w okresie panowania rządów komunistycznych na ich ziemiach. Każda plansza ma swój tytuł. Niektóre z nich nawiązują do tytułów książek, wydanych w Bibliotece «Kultury» i symbolizują główne okresy działalności wydawniczej Jerzego Giedroycia oraz Instytutu Literackiego. O tych okresach autorzy wystawy opowiedzieli za pośrednictwem słów Redaktora. Ostatnia plansza dotyczy 2000 roku, roku w którym zmarł Jerzy Giedroyć.


Wystawa prezentuje historię paryskiej «Kultury» i Instytutu Literackiego, opowiada się o jego założycielach, współpracownikach i autorach. Podczas prac nad nią wzięto pod uwagę polityczny kontekst, w którym działały te instytucje.


«Kwestia oddziaływania przez słowo była dla mnie rzeczą najważniejszą» – to cytat Giedroycia, od którego rozpoczyna się ekspozycja. Należy podkreślić, że pod koniec lat 40-tych Redaktor wysunął koncepcję ułożenia przez Polskę dobrych stosunków z sąsiadami na Wschodzie, bez roszczeń terytorialnych.


Autorem niniejszej wystawy jest Fundacja Kultury Paryskiej z siedzibą w Warszawie. Projekt wystawy z katalogiem «Jerzy Giedroyć i jego dzieło. Dorobek Biblioteki «Kultury» w czterech wersjach językowych (w języku polskim, angielskim, francuskim i ukraińskim) został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.


W Łucku wystawę można będzie obejrzeć do 14 kwietnia W Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Związku Plastyków Ukrainy (ul. Łesi Ukrainki 24). W dniach 15 kwietnia – 11 maja wystawa będzie czynna w Akademii Ostrogskiej.

 

Natalia DENYSIUK

 

giedroyc 1
giedroyc 2
giedroyc 3
giedroyc 4
giedroyc 5
giedroyc 6
giedroyc 7
giedroyc 10
giedroyc 11