Wiadomości
  • Register

DSC08727

Członkowie klubu «Świat» uczestniczą w różnych zajęciach z komunikacji. Część z nich poświęcona jest polskiej kulturze i tradycjom.

 

Studenci Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku uczestniczą w różnych projektach edukacyjnych, których celem jest poznawanie i pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i tradycji europejskich, szczególnie sąsiadów – Polaków. Prowadzone zajęcia z komunikacji w języku polskim pozwolą im aktywnie uczestniczyć w konferencjach naukowych, seminariach i stażach, jakie proponuje program Erasmus+.


Klub «Świat» podjął takie wyzwanie. Nad całością projektów czuwa Pani Inesa Filippowa pracownik naukowy Wydziału Psychologii. Studenci poznawali m.in. komunikacyjny język polski, polskie tradycje i kulturę. Zajęcia odbywały się po polsku. Prowadziła je Jadwiga Demczuk, nauczycielka języka polskiego, delegowana do pracy dydaktycznej za granicą przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nie zabrakło też typowych tematów z zakresu psychologii np.: «Stres w życiu człowieka. Sytuacje kryzysowe – psychologiczne i socjalne wsparcie». Studenci oglądali m.in. film «Mój biegun. Prawdziwa historia Jaśka Meli» w reżyserii Marcina Głowackiego. To niezwykły obraz chłopca, który po tym jak uległ wypadkowi, podejmuje walkę z własnymi ograniczeniami i o jego rodzinie, która na nowo odnajduje miłość, nadzieję i wiarę w to, że wspólnym działaniem można podnieść się i wrócić do normalnego życia.


Spotkanie pt.: «Chleb w polskiej kulturze i literaturze» uświadomiło młodym ludziom, że chleb w kulturze polskiej ma bogatą i długą tradycję. Wszystkie życiowe zmagania i troski człowieka koncentrują się na tym, żeby «chleb leżał na stole» i żeby go nikomu nie brakowało. W Polsce chleb był od dawien dawna otaczany wielką czcią, a dla Polaków rozsianych po całym świecie był przypomnieniem Ojczyzny. Wiersz K. C. Norwida «Moja piosnka», fragment poematu M. Konopnickiej «Pan Balcer w Brazylii» czy kazanie jednego z najwybitniejszych współczesnych kaznodziei polskich ks. bp J. Zawitkowskiego wygłaszane w kościele Św. Krzyża w Warszawie, stały się podłożem do ożywionej dyskusji na temat szacunku do chleba w każdym polskim i ukraińskim domu i o tradycjach z nim związanych.


Młodzi ludzie mieli możliwość spotkania w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku. O polskim Stowarzyszeniu opowiadał studentom Pan Aleksander Świca, który zajmuje się organizacją szkoły polskiej przy SKP. Była to również okazja, aby obejrzeć film wyreżyserowany z okazji 20-lecia działalności SKP im. Ewy Felińskiej. Te spotkania zapewne wzbogaciły wiedzę młodych ludzi i przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania krajem należącym do Unii Europejskiej – Polski.


MW