Wiadomości
  • Register

Olimpiada 1

Dnia 14 lutego, w sobotę w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Łucku odbyły się eliminacje XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Z Łuckiego okręgu konsularnego na olimpiadę zjechało się 20 uczestników. Wszyscy przystąpili do testu pisemnego. Na początku został przeprowadzony test ze zrozumienia ze słuchu. Następnie uczniowie pisali test z gramatyki. Po przerwie napisali kolejny test – ze zrozumienia tekstów pisanych, a na końcu napisali rozprawkę na jeden z czterech tematów do wyboru.


Prace oceniała komisja złożona z nauczycieli delegowanych do pracy przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: Jadwiga Demczuk z Łucka, Barbara Dziurkowska z Krzemieńca, Anna Świebodzińska z Dubna, Anna Szczygielska z Równego, Wiesław Pisarski z Kowla oraz Natalia Ciołek – wykładowca z Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego w Łucku.


Finaliści prezentowali dobry poziom przygotowania do olimpiady. Byli oczytani w literaturze polskiej, mieli szeroki zakres wiadomości z gramatyki polskiej. I miejsce zdobyła uczennica Szkoły nr 29 w Tarnopolu prowadzona przez nauczycielkę Marynę Wojnową, II miejsce – uczennica Ukraińskiego Gimnazjum im. I. Franki w Tarnopolu, także prowadzona przez Marynę Wojnową, III miejsce – uczennica Sobotniej Szkoły przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej Oddział w Maniewiczach, prowadzona przez Halinę Pawluk, III miejsce – uczeń Szkoły nr 3 w Tarnopolu prowadzony przez Maryną Wojnową. IV, V i VI miejsca zajęły uczennice gimnazjum nr 4 i szkoły nr 24 w Łucku, prowadzone przez Switłanę Zinczuk.


Wszyscy uczestnicy olimpiady zostali nagrodzeni dyplomami, książkami i słodyczami, a laureaci otrzymali dodatkowo Słowniki Języka Polskiego oraz Słowniki Literatury Polskiej. Nagrody zostały ufundowane przez KG RP w Łucku. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w finale republikańskim.

 

Wiesław Pisarski
nauczyciel delegowany do pracy dydaktycznej za granicą
przez Ośrodek Rozwoju Polskiej edukacji za Granicą