Wiadomości
  • Register

info Lublin nr 18 foto

Chełm wzbogacił się o nowoczesną, super okazałą, Miejską Bibliotekę Publiczną. Przychodzący tu czytelnicy zaznajamiają się ze skomputeryzowanymi katalogami. Mają również okazję zobaczyć bogaty księgozbiór.

 

Na północy województwa lubelskiego trwa intensywna modernizacja kolei, aby w niedalekiej przyszłości pociągi na kolejowej trasie Siedlce – Międzyrzec Podlaski, do granicy Polski z Białorusią, mogły jechać z szybkością 160 km na godzinę. Inwestycja obejmuje modernizację 9 peronów, 4 wiaduktów, 6 nastawni, 30 przejazdów, dwóch przejść i kładki dla pieszych. Na stacjach w Siedlcach, Łukowie i Międzyrzecu Podlaskim prace zaawansowane są w 70 procentach, przy czym najważniejsze już wykonano. Ruch kolejowy odbywa się normalnie, przy czym pociągi jeżdżą oczywiście wolniej niż się zamierza. Na stacjach wykonano wysokie, wygodne perony, windy oraz lepszy system nagłośnienia. W Łukowie można już korzystać z dwóch nowych peronów, w Międzyrzecu Podlaskim do użytku podróżnych oddano przejście podziemne dla pieszych i nowe windy dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkie inwestycje przeznaczono pół miliarda złotych przy znacznym wsparciu Unii Europejskiej. Przypuszcza się, że na tej trasie pociągi będą mogły «mknąć» ze wspomnianą szybkością 160 km na godzinę, za parę lat.

 

Od początku roku, podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy, trzeba się wykazać także znajomością zasad tzw. ekojazdy. Chodzi m.in. o hamowanie silnikiem czy zmianą biegów dostosowując je, do szybkości jazdy. Jazda powinna być również oszczędna, by spalać jak najmniej paliwa. Okazuje się, że wbrew pozorom, nie jest to takie proste i w styczniu, według danych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, co dziesiąty kursant w Lubelskiem «oblewał» egzamin, właśnie z powodu złej ekojazdy. Przy okazji podaję, że w styczniu w Lubelskiem, przy pierwszym «podejściu» egzamin zdawało 31% kursantów.

 

Nowotwory złośliwe «dziesiątkują» ludzkość całego świata. Polska służba zdrowia, a zatem i lubelska, postanowiła w miarę swych możliwości, lepiej przeciwstawiać się, tej strasznej chorobie. Wiadomo, że szybkie wykrycie i rozpoczęcie leczenia nowotworu złośliwego, znacznie zwiększa szansę uratowania choremu życia, natomiast spóźnione leczenie, to raczej pewna śmierć. Dlatego też od początku tego roku, mówimy o szerokiej terapii onkologicznej. Polega ona na tym, że pacjent zgłasza się do swego lekarza rodzinnego, który bada chorego i wystawia mu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (kartę DILO). Z kartą DILO pacjent udaje się do lekarza – specjalisty, który zazwyczaj kieruje chorego do leczenia szpitalnego. Świadczenia są bezpłatne, a praktyka wykazuje, że wiele osób właśnie dzięki wczesnemu i szybkiemu leczeniu «wyszło» z opresji i żyje.

 

Od kilku miesięcy poszukiwano nabywcy Zabytkowego Pałacu Potockich w Radzeniu Podlaskim. Chętni byli, ale nie zgadzali się z wyznaczoną za ten obiekt kwotą do zapłaty. W rezultacie radni miejscy podjęli uchwałę przejęcia tego pięknego pałacu. Skarb Państwa przekaże obiekt bezpłatnie, ale pod warunkiem, że będzie on służyć całemu społeczeństwu. Postanowiono zatem, że pałac powiększy się o miejską szkołę muzyczną, do pałacu powróci Archiwum Państwowe, a także Radzyński Ośrodek Kultury. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim, wraz z otaczającym go parkiem, to jedna z najładniejszych XVIII-wiecznych rezydencji miejskich w Europie.

 

Wydział Politologii UMCS w Lublinie, jako drugi w Polsce, po Uniwersytecie Warszawskim, otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych z nauki o mediach. Dzięki temu od nowego roku akademickiego 2015/2016 będzie mogło rozpocząć studia doktoranckie 30 osób – 20 na studiach dziennych i 10 na studiach zaocznych.

 

Ponad półtora miliona Polaków mogło być deportowanych z terenów Rzeczypospolitej, po zajęciu ich, przez Związek Radziecki w 1939 roku. W jedną z niedziel lutego b.r. odbyły się uroczystości upamiętniające liczne ofiary wywózek, które zaczęły się 75 lat temu. Uroczystości pamięci, zorganizował Lubelski Oddział Związku Sybiraków. Po uroczystej mszy św. poświęconej ofiarom tamtej deportacji, liczni Lublinianie przeszli przed Pomnik Matki Sybiraczki przy ulicy Peowiaków w Lublinie, przed którym złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze. Pierwsza deportacja Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir, odbyła się na początku lutego 1940 roku i objęła 220 tysięcy osób. Potem były następne, przy czym wywożono setki tysięcy Polaków.

 

Od października będzie można latać ze Świdnika do Dublina. Loty na «Zieloną Wyspę» rozpoczną się w dniu 25 października i będą dwa razy w tygodniu. Cena biletu w jedną stronę 179 złotych.

 

Nowe, zdecydowanie wyższe mandaty, które wejdą w życie jeszcze w tym roku, zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Np. mandat za parkowanie w miejscach przeznaczonych dla inwalidów, oczywiście bez zezwolenia, wyniesie 800 zł. Dotąd płaci się o połowę mniej. 100 zł. zapłaci pieszy idący drogą publiczną po zmroku bez elementów odblaskowych.

 

Chełm wzbogacił się o nowoczesną, super okazałą, Miejską Bibliotekę Publiczną. Przychodzący tu czytelnicy zaznajamiają się ze skomputeryzowanymi katalogami. Mają również okazję zobaczyć bogaty księgozbiór. Jeden z czytelników obliczył, iż na przeczytanie zgromadzonych tu książek, nie wystarczyłoby mu całego życia. Pierwszego dnia, okazałą książnicę, dumę Chełma, odwiedziło około tysiąca osób, z których co prawda połowa przyszła tylko z ciekawości, ale druga połowa wypożyczyła książki, wpisując się na listę stałych czytelników.

 

Przed dużą szansą poprawy bytu swoich mieszkańców stoi Celejów w Lubelskiem. Coraz bardziej realne są plany eksploatacji miejscowych wód termalnych, wód leczniczych. Dokonano tu dwóch odwiertów: na głębokości 3,5 km, znajdują się wody o temperaturze zbliżoną do +100 stopni C, a w drugim odwiercie, na głębokości blisko półtora kilometra, wody o temperaturze + 30 stopni C. Fachowcy obliczyli, że opłaci się tutaj budować baseny lecznicze z własną wodą termalną. Spółce w Celejowie udało się uzyskać na ten cel z Unii Europejskiej 20 mln złotych.

 

Adam TOMANEK