Wiadomości
  • Register

pomnik Glod 5

Pomnik ofiar Wielkiego Głodu stanął w Lublinie obok prawosławnej cerkwi przy ul. Ruskiej. W uroczystościach wziął udział ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij Deszczyca.

 

 

 

 

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca podkreślił, że odsłonięcie pomnika w Dzień Jedności i Wolności Ukrainy, który 22 stycznia świętują Ukraińcy, ma symboliczną wymowę i przypomina nie tylko o ofiarach Wielkiego Głodu, ale też o tych, którzy ginęli walcząc o niepodległość Ukrainy i teraz walczą na wschodzie Ukrainy.


«Odsłaniamy ten pomnik w Polsce, razem z naszymi partnerami i przyjaciółmi z Polski. Ważne, żeby w tym symbolicznym dniu pamiętać o tym, abyśmy wspólnie, razem pracowali i żyli pokojowo we wspólnym europejskim domu. Mam nadzieję, że ta dobra współpraca między polskim i ukraińskim narodem zrodzi jeszcze wiele bardzo dobrych inicjatyw» – powiedział Deszczyca.


W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i województwa, a także ukraińskich miast partnerskich Lublina m.in. ze Lwowa, Łucka, Iwanofrakowska.


Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólne Korzenie (zajmującego się podtrzymywaniem więzi z Polakami, których los i historia wykluczyły z granic naszego kraju) we współpracy m.in. z Towarzystwem Ukraińskim w Lublinie, byłym już konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie Iwanem Hrycakiem oraz władzami miasta Lublin.


Pomnik ma formę bryły z kamienia, na której wyryto w językach ukraińskim i polskim napis: «Pamięci milionów ofiar Wielkiego Głodu (Hołodomoru) na Ukrainie 1932-1933 – Ukraińców, a także Polaków i innych narodów, którzy stracili życie w wyniku zbrodni dokonanej przez reżim sowiecki. Mieszkańcy Lublina».


«W Lublinie, mieście wielu kultur, wielu narodowości i religii powinien być taki pomnik» – powiedział PAP prezes Stowarzyszenia Wspólne Korzenie Zbigniew Wojciechowski.


Podkreślił, że według szacunków historyków w czasie Wielkiego Głodu zmarło od 40 do 100 tys. Polaków. «Szacunki są niepełne m.in. dlatego, że w wielu miejscach za przyznanie się do polskości groziła zsyłka na Sybir» – zaznaczył.


Pomnik postawiono obok katedry prawosławnej katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, niedaleko skweru Tarasa Szewczenki. W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono także ofiary, które zginęły podczas konfliktu zbrojnego na Wschodniej Ukrainie.


Inicjator budowy pomnika – Zbigniew Wojciechowski ze Stowarzyszenia Wspólne Korzenie – został odznaczony przez cerkiew prawosławną. Wyróżnienie zostało mu przyznane za pracę na rzecz budowania dobrych relacji polsko-ukraińskich i wieloletnie starania o powstanie pomnika w Lublinie.


Na podstawie: pap.pl, lublin.tvp.pl
Zdjęcie: www.lutskrada.gov.ua