Wiadomości
  • Register

Pan Tadeusz Kowel 9

W Szkole Polskiej w Kowlu przed kolejną rocznicą urodzin Adama Mickiewicza rozbrzmiały strofy jego wielkiego poematu epickiego «Pan Tadeusz», wydanego 280 lat temu w Paryżu.

 

 

Uczniowie szkoły wraz ze swoim nauczycielem recytowali wybrane przez siebie fragmenty polskiej epopei narodowej. Oczywiście wszyscy usłyszeli «Inwokację», fragmenty koncertu Jankiela, epilogu, opisu dworu w Soplicowie, spotkania Tadeusza z Zosią, opisu zamku i poloneza.


Wszyscy obejrzeli także prezentacje o bohaterach «Pana Tadeusza» – historycznych i fikcyjnych oraz fragmenty filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy: wkroczenie wojsk napoleońskich oraz fragment pokazujący polonez – tańczony przed dworem w Soplicowie.


Nauczyciel przybliżył treść utworu, bohaterów, główne wątki, i budowę poematu. Po wspólnym zdjęciu wszyscy obiecali sobie, że za rok znowu w Kowlu zabrzmią piękne słowa pisane przez polskiego wieszcza już ponad 280 lat temu.


W wieczornicy poświęconej Mickiewiczowi uczestniczyli uczniowie i młodsi, i dorośli, przeważali jednak recytatorzy dojrzali, co świadczyć może za tezą, że «Pana Tadeusza» czyta się lepiej już po kilkudziesięciu latach życia.

 


Wiesław PISARSKI,
nauczyciel delegowany do pracy dydaktycznej za granicę
przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą