Wiadomości
  • Register

Kino Wolnosc foto

W klubie «Mysteckyj prostir» («Przestrzeń artystyczna») dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku, odbył się kolejny pokaz filmów w ramach projektu «Kino Wolność».

 

 

 

Tym razem widzom zaproponowano do obejrzenia film dokumentalny «Szczurołap» (1986) w reżyserii Andrzeja Czarneckiego i krótki film «Narodziny narodu» (2001) Kamila Polaka. Jak zaznaczył konsul RP w Łucku Krzysztof Sawicki, wspólnym tematem obu filmów jest manipulowanie społeczeństwem w relacji obywatel-władza. Pokazy wywołały u widzów mieszane uczucia i zachęciły do aktywnej dyskusji na temat społeczeństwa obywatelskiego i różnych typów propagandy w nim.


Celem projektu jest pokazanie wpływu sztuki na rzeczywistość w kontekście polskiej historii lat 80., promowanie polskich tradycji demokratycznych i wzorców wyrażania pozycji obywatelskiej.


Anastasija KORECKA