Wiadomości
  • Register

euroklub Swit 3

Kilka dni temu na Wydziale Psychologii Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki odbyło się jubileuszowe posiedzenie Euroklubu «Świat».

 

 

 

Na uroczyste spotkanie z członkami klubu przybyli: Larysa Zasiekina – kierowniczka katedry psychologii ogólnej i społecznej i profesor z Kansas (USA) John McCabe-Juhnke. Obecni obejrzeli prezentację o historii założenia klubu i jego dziesięcioletniej działalności. W dalszej części posiedzenia głos zabrał John McCabe-Juhnke, który opowiedział o sobie, swojej rodzinie, amerykańskich świętach, a także porównał działalność wykładowców na Ukrainie i w Stanach.


Członkowie Euroklubu «Świat» to studenci psychologii i innych wydziałów uniwersytetu. W ciągu dziesięciu lat funkcję kuratora klubu pełni niezmiennie docent katedry psychologii ogólnej i społecznej Inessa Filippowa, którą studenci nazywają przyjacielem i doradcą. Podczas licznych spotkań w Euroklubie, pani kurator zachęca młodych ludzi do prowadzenia badań naukowych nie tylko na miejscu, ale także w innych miastach Ukrainy i świata.


Klub został założony w 2004 roku. Od 2005 roku jego przedstawiciele organizują spotkania ze studentami i doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego, a także coroczny Tydzień Współpracy Międzykulturowej na Wydziale Psychologii. Oprócz tego członkowie Euroklubu publikują artykuły w naukowych czasopismach: «Aktualne problemy współczesnej psychologii» oraz «Obraz dzieciństwa i system oświaty», uczą się języków obcych i realizują badania międzykulturowe. Aktywni studenci angażują się w organizację międzynarodowych naukowo-praktycznych konferencji i biorą w nich udział. Były to m.in. «Reformowanie oświaty przedszkolnej i rozwój kompetencji życiowych przedszkolaka» (2008), «Kultura i rozwój osobowości: mity i realia w psychologii i pedagogice» (2010), «Konceptualne poglądy Janusza Korczaka jako ważne wartości duchowe na współczesnym etapie» (2012).


Od 2012 roku studenci i wykładowcy będący członkami klubu zaczęli poznawać system edukacji Unii Europejskiej. W 2014 roku zwiedzili jedną z placówek przedszkolnych w Warszawie, zapoznali się z działalnością psychologów na Uniwersytecie Gdańskim, wzięli udział w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie oraz międzynarodowym seminarium naukowo-praktycznym «Wpływ środowiska na psychiczny rozwój osobowości – semantyczne poznanie świata», który miał miejsce w Polsce i Niemczech.

 

Kateryna BRAGINA, prezydent Euroklubu «Świat»