Wiadomości
  • Register

 

likari konf

Odbyła się inauguracja cyklu wykładów Szkoły Katedralnej w Łucku, poświęconych klauzuli sumienia lekarza.

23 listopada, do Łucka przybyli z Polski: wykładowca filozofii i etyki, – doktor Kazimierz Szałata i profesor ginekologii i położnictwa – Bogdan Chazan. Podczas swoich wykładów wypowiedzieli się na temat kwestii klauzuli sumienia lekarza i wymienili się doświadczeniami z wołyńskimi lekarzami. Naukowcy opowiedzieli o aktualnych problemach współczesnej medycyny w Polsce i na Ukrainie, zwłaszcza o przerywaniu ciąży. Poruszyli także kwestie dotyczące medycyny sportowej oraz rozważali tematy związane z życiem i śmiercią.

Obecnych powitali: ordynariusz Diecezji Łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz biskup Witalij Skomarowski i Konsul Generalny RP w Łucku pani Beata Brzywczy.

Imprezę zorganizowały Diecezja Łucka i Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie iFundacją PolskąRaoula Follereau.

Następne wykłady organizatorzy zapowiadają już na grudzień. Jak przekonują, lektorzy za każdym razem będą reprezentować inną dziedzinę medyczną. Uczęszczać na wykłady mogą nie tylko lekarze, lecz także osoby bez wykształcenia medycznego.

Ludmyła PASTUSZOK