Wiadomości
  • Register

emigracja

Od wejścia Polski do UE ponad trzykrotnie zmalała liczba emigrantów z Polski do Stanów Zjednoczonych – wynika z danych ambasady amerykańskiej w Warszawie. 

 

 

 

 

W 2004 roku wydano 7613 wiz emigracyjnych, w 2013 – było już 2275 takich wiz. Drastycznie zmalała też liczba odmów wydania amerykańskich wiz.

 

 

Z informacji przekazanych PAP przez ambasadę Stanów Zjednoczonych wynika, że od wejścia Polski do UE zmalała też liczba wydanych wiz turystycznych z 107 tys. 405 w 2004 r. do 67 tys. 870 w 2013 r.

 

 

Jeszcze w 2006 r. amerykańskie władze odmówiły wydania wiz 26 tys. 200 Polakom, a w 2012 r. wjazdu na teren USA odmówiono 9 tys. 200 naszym rodakom.

 

 

Przedstawiciele amerykańskiej Polonii uważają, że spadek zainteresowania wyjazdem Polaków do Stanów Zjednoczonych jest zauważalny, a część najmłodszej emigracji z powodu trudnej sytuacji finansowej zmuszona jest do powrotu do kraju.

 

Jak zauważa Paweł Augustyński z Kongresu Polonii Amerykańskiej, przyczyniły się do tego ataki terrorystyczne w Nowym Jorku i kryzys gospodarczy, który pogłębił się w 2008 roku, kiedy załamała się giełda i rynek nieruchomości.

 

 

– Załamanie rynku spowodowało, że sporo imigrantów w wieku produkcyjnym faktycznie wyjechało ze Stanów Zjednoczonych z powodu braku pracy. Szacuje się że było to około 150 tys. osób – powiedział PAP Augustyński. – Kryzys gospodarczy na pewno dotknął wszystkich, bo wiele rodzin straciło domy i muszą zaczynać wszystko od zera, ale najwięcej ucierpiała najmłodsza emigracja – zauważa Augustyński.

 

 

Sporą grupę emigrantów z Polski stanowią mieszkańcy południa naszego kraju. W latach 80. masowo do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżali choćby górale, którzy za „wielką wodą” posiadają dużą organizację – Związek Podhalan Północnej Ameryki. Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Andrzej Skupień powiedział PAP, że spadek wyjazdów górali do Stanów Zjednoczonych od dziesięciu lat jest wyraźny.

 

 

– Po liczbie nowo przyjętych do oddziałów Związku Podhalan w Chicago widzimy, że spadek emigracji jest znaczny. Górale, którzy wyjeżdżali z Podhala do Stanów Zjednoczonych, zawsze szukali wsparcia i chcieli jednoczyć się w swoim środowisku, dlatego pierwsze kroki po wylądowaniu w Ameryce kierowali właśnie do Związku Podhalan – powiedział.

 

 

Prezes Związku Podhalan podkreślił, że sporo ludzi decyduje się w ostatnim czasie na powrót do kraju, jednak jego zdaniem najlepszy czas na taką decyzję był przed wejściem Polski do UE.

 

 

– Ci, którzy nie sprzedali swoich majątków na Podhalu, mogą mówić o wielkim szczęściu, bo mają do czego wrócić. Obecnie te majątki są warte nawet kilkaset razy więcej niż w latach 80. z uwagi na relację dolara do złotego i wzrost wartości ziemi pod Tatrami – powiedział PAP Skupień. – Znam ludzi, którzy mimo trudności finansowych nie decydują się na powrót do kraju z uwagi na edukację dzieci. To niejednokrotnie rozterki i dramaty rodzin – dodał.

 

 

Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych mieszka niemal 10 mln osób polskiego pochodzenia. Polska emigracja w USA skupiła się głównie w Chicago, Denver, Detroit, Nowym Jorku i Los Angeles.

 

 

Emigracja polska do Stanów Zjednoczonych sięga XIX i rozróżnia się kilka fal emigracji. Już w XIX wieku Polacy w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko się zorganizowali, zakładając różne polonijne stowarzyszenia, które prężnie działają do dziś. Emigracja powojenna skupiała częściowo ludzi, którzy uciekli przed stalinizmem. Później nastąpiła emigracja zarobkowa, która przypadła na lata 70., 80. i 90. Przedstawiciele Polonii mieli bądź nadal mają swoich reprezentantów w radach amerykańskich

miast oraz reprezentantów stanowych, a także nierzadko na poziomie federalnym.

 

 

Szymon BAFIA, Polska Agencja Prasowa