Wiadomości
  • Register

IMG 6818

W Dniu Niepodległości Polski, 11 listopada, w Katedrze Św. Piotra i Pawła w Łucku odprawiono Mszę Świętą za Ojczyznę. Poprowadził ją proboszcz parafii ks. Roman Chomiak.

 

 

 

We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP, członkowie polskich organizacji w Łucku, parafianie.

 

 

Ksiądz przypomniał obecnym, że miłość do Ojczyzny to także odpowiedzialność. «Wiele pokoleń pracowało nad tym, abyśmy dzisiaj mogli cieszyć się z tego dziedzictwa, abyśmy mogli budować jeszcze lepszą przyszłość. Wszystkim naszym poprzednikom winniśmy pamięć. Dziś wspominamy, modlimy się za nich. Wspominamy wszystkich, którzy polegli za Ojczyznę – we wszystkich powstaniach, ruchach społecznych».

 

 

 

Podczas kazania wspomniano także o ks. Jerzym Popiełuszce, który w trudnych czasach stanu wojennego prowadził comiesięczne Msze za Ojczyznę.

 

 

 

Natalia DENYSIUK