Wiadomości
  • Register

3535

Polish Orphans Charity – fundacja założona przez przedstawicieli kanadyjskiej Polonii – od 2007 r. przyznaje stypendia dla uzdolnionych artystycznie dzieci z polskich sierocińców. Dzięki pomocy kilkoro młodych ludzi ukończyło szkoły muzyczne, a niektórzy zostali studentami ASP.

 

 

Fundacja powstała w 2000 roku w Toronto i została założona przez trójkę polskich imigrantów – dr Ryszardę Russ, Barta Pasowskiego i dr. Tadeusza Kralka. Tegoroczną edycję stypendiów honorowym patronatem objęły żony – prezydenta Bronisława Komorowskiego – Anna i gubernatora generalnego Kanady – Sharon Johnston.


– Działalność fundacji, polegająca na przyznawaniu stypendiów artystycznych sierotom oraz dzieciom żyjącym w rodzinach potrzebujących pomocy jest bardzo cenną inicjatywą. Stypendia są nieocenioną pomocą dla młodzieży znajdującej się w trudniejszej sytuacji życiowej, gdyż dzięki temu wsparciu mogą rozwijać swoje talenty i realizować swoje pasje – podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową pierwsza dama Anna Komorowska.


W 2007 roku fundacja zaczęła przyznawać stypendia dla uzdolnionych artystycznie dzieci z polskich domów dziecka. – Zaczęliśmy od Radomia, następnie rozszerzyliśmy to na teren całego Mazowsza. W następnej kolejności trafiliśmy do Kielc i Katowic – wspomina Krzysztof Gajewski, były prezydent Radomia, który reprezentuje fundację w Polsce.


Pieniądze, przeznaczane na stypendia, zbierane są od osób prywatnych i instytucji. Dwa razy do roku organizuje się uroczyste kolacje, podczas których zbierane są datki, m.in. poprzez aukcję prac plastycznych stypendystów.


W każdym z miast wybierana jest czwórka dzieci – dwie wskazane przez fundację, a dwie przez samorząd – które otrzymują stypendium w wysokości tysiąca dolarów kanadyjskich (CAN). W zgłoszeniu dziecko pisze o sobie, a także ma rekomendację nauczyciela.


– Wyszukiwane są dzieci uzdolnione artystycznie. Dzieci, które śpiewają, tańczą, rysują, malują, grają na instrumentach, fotografują – podkreśla Gajewski. Pieniądze ze stypendium mogą być przeznaczone tylko na rozwój twórczości dziecka, na przykład na zakup nowego sprzętu czy kurs tańca.


– Zależy nam na tym, by dzieciom osieroconym pomóc w wyrównywaniu szans. Z częścią stypendystów nadal utrzymujemy kontakt – dodaje Gajewski – Część dzieci, biorąc udział w konkursach artystycznych informuje, że jest stypendystami fundacji Polish Orphans Charity. Czasami w mediach czytam o ich sukcesach.


W tym roku w ramach stypendiów rozdysponowane zostanie 50 tys. CAN, a liczba stypendystów przekroczy 300 osób. 20 tys. CAN trafi do dzieci z Warszawy, 20 tys. CAN do dzieci z Radomia, a 10 tys. CAN – w Katowicach. Ponadto fundacja nadal przeznacza środki na budowę placów zabaw przy domach dziecka.

 

Agnieszka Szymańska, Polska Agencja Prasowa